Výnosy dluhopisů v posledních měsících prudce vzrostly

Po letech poklesu a stagnace míří úrokové sazby vládních dluhopisů ve všech zemích EU vzhůru.

Úrokové sazby desetiletých vládních dluhopisů, které slouží jako jedno z Maastrichtských kritérií, měly v poslední dekádě spíše klesající tendenci, nebo stagnovaly. V některých zemích EU se dokonce sazby snížily až pod nulovou úroveň, což byla do té doby bezprecedentní situace vyžadující posun v rámci ekonomické vědy i praktik měnové politiky. Zdá se ale, že evropské ekonomiky aktuálně zažívají novou kapitolu vývoje, která začala ve druhé polovině loňského roku a výrazně se projevila v prvních měsících roku 2022. Průměrná hodnota výnosů desetiletých vládních dluhopisů v EU se z 0,23 % v srpnu 2021 zvýšila na 0,62 % v prosinci a dál až na nejaktuálnější 1,43 % v březnu 2022.

Posun úrokových sazeb koreluje se sílící inflací, která trápí celou Evropskou unii. Dalším faktorem může být nárůst zadluženosti v souvislosti s řešením dopadů pandemie. Vyšší úroky samozřejmě znamenají zvýšení nákladů na obsluhu státního dluhu, což je velmi citelné. Výnosy z dluhopisů s dlouhodobou splatností jsou indikátorem vývoje také pro komerční úvěry a zdražení přístupu k úvěrovému financování může být například pro podniky závažnou překážkou dalšího rozvoje.

Země střední a východní Evropy na nejvyšších příčkách

Ačkoli nárůst sazeb v loňském druhém pololetí postihl téměř všechny země EU, největší přírůstky zaznamenaly Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Česko a Řecko. Nárůst výnosů během prvních tří měsíců roku 2022 byl nejsilnější v Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Řecku a na Kypru. V březnu 2022 měly nejvyšší průměrný výnos desetiletých dluhopisů Rumunsko (6,20 %), Maďarsko (5,92 %) a Polsko (4,83 %). Na vrchních

příčkách se nacházely také Česko (3,53 %) a Řecko (2,61 %). Z osmi zemí, které se umístily nad celkovým průměrem EU, bylo pět s vlastní měnou. Nejnižší úrokové sazby dlouhodobých dluhopisů měly Litva (0,16 %), Německo (0,28 %), Lucembursko (0,55 %) a Dánsko (0,56 %). Mezi zeměmi v dolní polovině žebříčku jsou většinou „původní“ členové EU ze západní a severní Evropy.

Výnosy vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností (%, březen 2022)

Článek si můžete přečíst také ve časopise Statistika&My.