Většina dětí v Německu vyrůstá se sourozenci

Německý statistický úřad Destatis uvádí, že více než tři čtvrtiny (75,4 %) dětí mladších 18 let vyrůstalo v loňském roce s alespoň jedním bratrem nebo sestrou.

Podíl dětí žijících v rodinách bez sourozenců se za posledních 20 let nezvýšil a od roku 2001 se pohybuje mezi 24 % a 25 %. Přitom se nerozlišovalo, zda se jednalo o vlastní, nevlastní, či adoptované sourozence, nebo děti nevlastního rodiče. Děti žijící mimo domácnost započítány nebyly.

Podle předběžných informací se v Německu od ledna do listopadu 2021 narodilo kolem 728 tisíc dětí. Z toho asi 394 tisíc (54 %) mělo při narození alespoň jednoho staršího sourozence. Narození dětí vyššího než prvního pořadí se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšilo o 3,2 %, výrazně více než u prvorozených (+0,9 %).

Markantní byl zejména nárůst počtu dětí vyššího pořadí v březnu (+9,7 %) a v dubnu (+5,8 %) 2021 oproti stejným měsícům předchozího roku. Při obvyklé délce těhotenství to znamená, že k početí těchto dětí došlo v červnu a červenci 2020, kdy byla po první vlně koronaviru zmírněna protipandemická opatření.

Více si můžete přečíst na stránkách německého statistického úřadu zde.