Obce Královéhradecka 2022

Aktuální, již devatenácté vydání publikace navazuje na statistickou ročenku Královéhradeckého kraje a doplňuje ji o podrobnější územní členění statistických ukazatelů až do úrovně obcí.

Stejně jako krajská ročenka vychází v česko-anglické verzi a obsahuje data z roku 2020, která jsou k některým tématům rozšířena o časovou řadu. Publikace vyšla na konci března podle územní struktury platné k 1. lednu 2022. Metodicky ani obsahově se neliší od předchozích ročníků.

Obsah publikace je rozdělen do dvou základních částí. První obsahuje tabulky s údaji za všechny obce Královéhradeckého kraje v abecedním uspořádání a druhá tabulky za stejné ukazatele v územním srovnání okresů, správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle velikostních skupin obcí. Úvodní tabulka s abecedním uspořádáním obcí a jejich územním zařazením slouží zároveň jako číselník pro vytváření libovolných územních pohledů na data. Tabulky obsahují základní charakteristiky území, údaje o výměře, demografické údaje, data o nezaměstnanosti, počty ekonomických subjektů, statistiku bytové výstavby a přehled volební účasti v různých typech voleb.

Zajímavosti

Královéhradecký kraj má od roku 1994 stabilní sídelní strukturu tvořenou 448 obcemi. Na jednu obec ke konci roku 2020 připadlo v průměru 1 229 obyvatel a rozloha 1 062 ha. V celorepublikovém průměru to bylo 1 710 obyvatel a 1 260 ha. Čtyři obce mají v kraji ještě další obec se stejným názvem, proto je u nich vždy nutné uvádět i okres, v němž se nacházejí. Jsou to Borovnice v okresech Rychnov nad Kněžnou a Trutnov, Lužany v okresech Hradec Králové a Jičín, Olešnice v okresech Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou a Vrbice v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou.

Nejvýše položenou obcí kraje je Malá Úpa v 1 041 m n. m., která je zároveň druhou nejvýše položenou obcí České republiky. Nachází se v okrese Trutnov na úpatí nejvyšší české hory Sněžky v česko-polském pohraničí. Obcí s nejnižší nadmořskou výškou 212 m n. m. je Budčeves v okrese Jičín. Obec Bartošovice v Orlických horách patří k obcím s nejdelším názvem v republice. Nejstarší první písemné zmínky se dochovaly z roku 1052 o obcích Dětenice a Lužany (okres Jičín), následují město Opočno se zápisem z roku 1068 a krajské město Hradec Králové zmíněné v roce 1073.

Královéhradecký kraj má nadále nejstarší obyvatelstvo mezi kraji s průměrným věkem 43,4 roku a indexem stáří 140,7. Index stáří vyjadřuje počet seniorů na 100 dětí ve věku 0–14 let. Nejvyššího průměrného věku 49,9 roku dosahovali v roce 2020 obyvatelé obce Lišice, která měla 162 obyvatel. Obcí s nejnižším průměrným věkem 34,5 let byly Dílce s 59 obyvateli.

Publikaci najdete na webových stránkách ČSÚ zde.

Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Královéhradeckém kraji v letech 2016–2020

Článek si můžete přečíst také ve časopise Statistika&My.