Statistiky životního prostředí v Irsku

Pandemie nemoci covid-19 pozměnila chování Irů. Snížily se emise z dopravy, ale vzrostlo množství obalového materiálu.

S tímto obalovým materiálem ale Irové umějí dále pracovat. Míra využití obalového odpadu v Irsku se zlepšila z 25,3 % v roce 2001 na 91,4 % v roce 2015 a od té doby stabilně překračuje hranici 90 %. A jaké další údaje přináší irská statistika životního prostředí? V roce 2006 představovaly obnovitelné zdroje energie pouze 0,1 % z celkové spotřeby energií v dopravě, v roce 2019 už to bylo 8,9 %, z toho devět desetin představovala bionafta. U nově registrovaných aut dosáhl v roce 2020 podíl těch s hybridním či elektrickým pohonem už téměř pětiny.

Ukazatele životního prostředí, Irsko, 2021

Podrobnější informace naleznete zde.