Mozaika statistiských zajímavostí ze světa

Argentina

Buenos Aires, fotbal, Evita, tango, steak a … Co dál víte o Argentině? Z argentinské statistické ročenky můžete na 504 stranách čerpat spoustu základních, ale i poměrně podrobných informací. Argentina je zemědělskou zemí, v níž žije téměř 46 milionů obyvatel (sčítání lidu se tam uskuteční letos). Je též velmi bohatá na nerostné suroviny, což se odráží i na struktuře vývozu – z vývozu primárních produktů plyne zhruba čtvrtina tržeb za exportované zboží a služby. Téměř polovinu ale tvoří tržby za zpracované zemědělské nebo potravinářské výrobky a necelá třetina vývozu je spojena s průmyslovou výrobou. A vztahy s Českou republikou? O nich v ročence žádný záznam nenajdete. Jediná zmínka o Česku se objevuje ve výčtu států Evropské unie.

Více zde.

Kanada

Přibližně 4 miliony, tedy 11 % kanadských občanů, žijí v zahraničí. Odhady se pohybují v rozmezí 2,9 milionu až 5,5 milionu osob. Odlišnost jednotlivých scénářů vychází z různých předpokladů o míře přejímání občanství země, v níž Kanaďané nyní žijí, a především o míře předávání kanadského občanství dětem narozeným v cizině.

Více zde.

Austálie

Více než tři čtvrtiny (78,6 %) Australanů měly v letech 2020 a 2021 alespoň jeden dlouhodobý zdravotní problém. Téměř polovina (46,6 %) trpěla minimálně jednou nemocí v chronickém stadiu. Nejčastěji se jednalo o duševní poruchy a poruchy chování (20,1 %), problémy se zády (15,7 %) a artritidu (12,5 %). Dvě a více chronické nemoci uvádělo 18,6 % respondentů. Více než polovina (56,6 %) lidí ve věku 15 let a více ale považovala své zdraví za výborné nebo velmi dobré, zatímco 13,8 % považovalo své zdraví za špatné nebo velmi špatné.

Více zde.