Genderové rozdíly ve výdělcích v Estonsku

V Estonsku byly v roce 2021 hrubé hodinové výdělky zaměstnankyň o 14,9 % nižší než výdělky mužů. Rozdíl v odměňování žen a mužů se ale meziročně snížil o 0,7 procentního bodu.

V roce 2021 činil hrubý hodinový výdělek zaměstnankyň 8,48 eura a hrubý hodinový výdělek zaměstnanců 9,97 eura. Největší rozdíl byl zaznamenán v peněžnictví a pojišťovnictví (25,7 %), dále ve velkoobchodě a maloobchodě (24,2 %), ve zdravotnictví a v sociální péči (23,8 %) a také v odvětví informačních a komunikační služeb (23,5 %).

Stejně jako v roce 2020 byly doprava a skladování jedinou ekonomickou činností, kde ženy vydělávaly více než muži – rozdíl v odměňování byl 5,2 % ve prospěch žen. V ubytovacích a stravovacích službách sice muži vydělávali o něco více než ženy, ale rozdíl byl relativně malý – 5,8 %.

Od roku 2013 se rozdíl v odměňování žen a mužů v Estonsku snížil o téměř 10 procentních bodů.

Rozdíl v odměňování mužů a žen se vypočítá jako rozdíl mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem zaměstnanců a zaměstnankyň dělený průměrným hrubým hodinovým výdělkem zaměstnanců mužů a vyjadřuje se v procentech. Je však třeba upozornit, že statistický úřad Estonska a Eurostat používají různé metodiky pro výpočet rozdílu v odměňování mužů a žen. Údaj zveřejněný Eurostatem nezohledňuje ukazatele podniků a institucí s méně než 10 zaměstnanci a nezahrnuje rovněž výdělky zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybářství a ve veřejné správě a obraně.

Estonské statistiky jsou založeny na dotazníkovém šetření mzdových rozdílů a nezahrnují nepravidelné prémie.

Více si můžete přečíst zde.