Covid-19 a naděje dožití

Očekávaná délka života při narození se v posledních deseti letech v EU prodlužuje. Průměrná délka života od 60. let 20. století rostla v průměru o více než dva roky v každém dekádě.

Nejnovější dostupné údaje však naznačují, že v několika členských státech EU se nárůst očekávané délky života zastavil nebo dokonce došlo k jejímu poklesu. V některých členských státech EU se očekávaná délka života již vrátila k úrovním před pandemií nemoci covid-19, zatímco jiné státy (většinou ve východní Evropě) postihly dopady pandemie později, a proto se pokles úmrtnosti ještě neprojevil v datech.

Podle předběžných údajů se pandemie covidu-19, která začala v roce 2020, negativně projevila tím, že se v roce 2021 snížila střední délka života při narození v téměř polovině členských států EU. Největší poklesy byly odhadovány na Slovensku a v Bulharsku (–2,2 roku ve srovnání s rokem 2020), následuje Lotyšsko (–2,1) a Estonsko (–2,0).

Ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 je celkový dopad na očekávanou délku života stále negativní ve všech členských státech EU kromě Lucemburska (+0,1), Malty a Švédska (stejná úroveň v letech 2019 a 2021). V některých případech se očekávaná délka života v roce 2021 dále zhoršila, což vedlo k odhadované celkové ztrátě více než 2 roky. Největší pokles ve srovnání s rokem 2019 zaznamenalo Bulharsko (–3,7), Slovensko (–3,0) a Rumunsko (–2,7).

Více si můžete přečíst zde.