ČSÚ předsedá Pracovní skupině Rady pro statistiku

Jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU v oblasti statistiky je využívání nových technologií a pokročilých metod při zpracování dat. Český statistický úřad se ve svém programu také zavázal, že bude pokračovat v posilování evropských statistik a Evropského statistického systému tak, aby adekvátně reagovaly na potřeby uživatelů.

Dnešním dnem se Český statistický úřad v rámci předsednictví Česka v Radě EU oficiálně ujímá vedení Pracovní skupiny Rady pro statistiku a bude tak následujícího půl roku koordinovat jednání k přípravě evropské statistické legislativy.

K symbolickému předání předsednictví od Francie došlo již 17. června v Paříži, kdy z rukou generálního ředitele Francouzského národního institutu pro statistiku a ekonomická studia Jean-Luca Taverniera převzal symbolickou štafetu předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. „Cílem každé předsednické země je efektivně moderovat debatu v procesu projednávání evropské legislativy. Chceme zanechat profesionální dojem a najít takový kompromis, při kterém žádná členská země ani dotčená instituce nebude pomyslně převálcována ostatními,“ říká předseda ČSÚ.

Priority českého předsednictví jsou určeny osmnáctiměsíčním programem, který společně připravily země tzv. předsednického tria, tedy Francie, Česká republika a Švédsko. České předsednictví bude pokračovat v posilování evropských statistik a Evropského statistického systému tak, aby adekvátně reagovaly na potřeby uživatelů a na výzvy, vyplývající z nedávného evropského a světového vývoje.

České předsednictví přispěje také k diskuzi o budoucnosti statistiky a příležitostech, které nabízejí nové technologie a nové metody zpracování dat. Bude to tématem i tzv. high-level meetingu předsedů evropských statistických úřadů, který tradičně pořádá předsednická země a který proběhne 26. a 27. září v Praze. „Čeká nás debata o budoucnosti oficiální statistiky v kontextu nového paradigmatu práce s datovými zdroji. Konkrétně se zaměříme na způsob podpory práce s velkými objemy dat, změnu kvalifikace statistiků směrem k datovým vědcům a na využívání nových technologií a pokročilých metod při zpracování dat jako je například strojové učení. Důležitá je pro nás také podpora spolupráce statistiků s akademickým a soukromým sektorem,“ upřesňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

České předsednictví naváže na pokrok učiněný předchozími předsednickými zeměmi s cílem dokončit návrhy předpisů v oblasti statistiky, které jsou již v pokročilém stadiu legislativního procesu. Chce se však také chopit nových návrhů legislativních aktů přijatých během našeho předsednictví Evropskou komisí.

Další informace včetně infografiky a znalostního kvízu najdete na webu: https://eu2022.czso.cz