Praha turistická

Hlavní město České republiky je magnetem zejména pro zahraniční návštěvníky. Ti domácí ji „zachraňovali“ v době covidové pandemie.

Rozmezí let 2012 až 2019 představovalo pro hlavní město Prahu období obrovského rozmachu příjezdového cestovního ruchu. Každým rokem docházelo k přepsání rekordů v počtu hostů i v počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Tento trend přerušila pandemie covidu-19.

Zatímco v roce 2012 přenocovalo v Praze 5,7 milionu turistů, kteří ve zdejších hromadných ubytovacích zařízeních využili dohromady 14,4 milionu noclehů, v roce 2019 už to bylo rekordních 8 milionů turistů a 18,5 milionu přenocování. V souvislosti s pandemií covidu-19 v roce 2020 ovšem došlo k hlubokému propadu v návštěvnosti Prahy. Meziročně ubylo takřka 5,9 milionu hostů (72,9 %) a 13,6 milionu přenocování (73,5 %). Během roku 2021 v souvislosti s uvolňováním překážek při překračování hranic nastalo postupné mírné oživení mezinárodní turistiky a počet návštěvníků české metropole se meziročně navýšil o 7,9 % na zhruba 2,3 milionu. Počet přenocování vzrostl o 7,2 % na 5,3 milionu. Oproti roku 2019 je to ale o 70,7 % hostů a 71,6 % přenocování méně.

Po celé období 2012–2021 si Praha udržela titul nejnavštěvovanějšího kraje České republiky. V počtu hostů hromadných ubytovacích zařízení se podíl Prahy na celkovém počtu hostů v České republice pohyboval v rozmezí 36,6 % až 39,1 % v letech 2012–2019 a 20,1 % až 20,7 % v období 2020–2021. Na celkovém počtu přenocování se v letech 2012–2019 Praha podílela 32,4 % až 33,9 %, v roce 2020 pak 15,6 % a o rok později 16,5 %.

Počty hostů a přenocování v Praze (mil.)

Nejvíce hostů je z Německa

Praha patří i v evropském kontextu k městům nadprůměrně zaměřeným na zahraniční klientelu. V období 2012–2019 se zde každoročně ubytovávalo v průměru více než 64 % zahraničních hostů hromadných ubytovacích zařízení ČR a i v letech 2020–2021 to byla nadpoloviční většina. Z celorepublikového počtu přenocování nerezidentů připadalo na Prahu každý rok více než 60 %.

Praha je ale oblíbenou turistickou destinací i z hlediska hostů z tuzemska. Ze všech, kteří využili nějaké hromadné ubytovací zařízení v Česku, jich do Prahy téměř každý rok ve sledovaném období zavítalo více než 10 %. Nemalé množství rezidentů navíc nocuje u příbuzných a známých nebo přijíždí do české metropole pouze na jeden den.

V rámci celkové návštěvnosti Prahy tvořili zahraniční hosté v období 2012–19 vždy více než 84 %, v období pandemie covidu-19 se sice poměr mezi tuzemskými a zahraničními návštěvníky výrazně proměnil, přesto nerezidentů Praha v roce 2020 přivítala 66,6 % a v roce 2021 takřka 60 %.

Stěžejní pozici mezi zahraničními návštěvníky Prahy zaujímají ti z evropských zemí, i když jejich dominance postupně ztrácí na síle. V letech 2000–2011 jejich podíl zpravidla překračoval 80 %, ale od roku 2012 se v evidenci hromadných ubytovacích zařízení začali více prosazovat i hosté z Asie. Podíl evropských zemí na celkové návštěvnosti ze zahraničí poklesl ze 76,3 % v roce 2012 na 68,2 % v roce 2019, a to i přesto, že Evropanů mezi návštěvníky Prahy po celé období přibývalo. Jelikož však počet hostů z Asie rostl výraznějším tempem, zvýšil se i jejich podíl na celkové návštěvnosti ze zahraničí z 10,7 % v roce 2012 na 18,6 % v roce 2019.

Mezi země, z nichž do Prahy dlouhodobě přijíždělo větší množství turistů, patřily stabilně zejména Německo, Rusko, USA, Velká Británie, Itálie, Francie, Polsko, Slovensko, Španělsko a Izrael. V období 2012–2019 se k nim přidaly ještě Čína a Jižní Korea.

Nejsilnější a velmi stabilní zdrojový trh představuje pro Prahu Německo. Tato země si po celé desetiletí 2012–2021 udržela s velkým náskokem první místo v počtu hostů a kromě let 2012–2014, kdy do Prahy zavítalo extrémní množství turistů z Ruska, i v počtu přenocování.

U příjezdů z Ruska jsou patrné velké výkyvy. Po strmém nárůstu návštěvnosti na počátku hodnoceného období přinesla léta 2014–2016 v důsledku rusko-ukrajinské krize a propadu kurzu rublu citelný pokles počtu ruských hostů. Pozitivní vývoj v návštěvnosti nastal v roce 2017 a vydržel do nástupu pandemie covidu-19. V roce 2021 se Rusko propadlo až do třetí desítky z hlediska počtu hostů i počtu přenocování.

Asijské země představovaly až do nástupu pandemie výrazně se rozvíjející trhy, které v letech 2014–2016 alespoň částečně kompenzovaly úbytky hostů z Ruska a z Ukrajiny. Nemohly je však nahradit v počtu přenocování vzhledem k obecně krátké době pobytu Asijců (s výjimkou Izraelců). Výrazný podíl na celkové návštěvnosti Prahy z Asie měli v letech 2014–2018 Korejci a Číňané. Pohyboval se v rozmezí 41 % až 50 %, ale protože tito turisté často při jedné cestě do Evropy navštíví více zemí, věnovali Praze v průměru jen 2,7, resp. 2,8 dne.

Podíl rezidentů a nerezidentů na celkovém počtu hostů v hl. m. Praze (%)

Cizinci upřednostňují druhou půlku léta

Praha je městem, které nevyniká výraznou sezonností, jezdí se sem v průběhu celého roku, přesto ne zcela rovnoměrně. Vzhledem k silné orientaci Prahy na turisty ze zahraničí je celková sezonnost určována právě jejich preferencemi. Většina cizinců (výjimkou jsou např. Rusové) upřednostňuje pro cestu do Prahy letní měsíce srpen a červenec, proto se z dlouhodobého pohledu nejvíce návštěv odehrává ve třetím čtvrtletí. Z hodnocení se vymykají nestandardní roky 2020 a 2021 zasažené pandemií covidu-19, kdy návštěvnost závisela na momentálně platných protiepidemických opatřeních.

Nejvyšší měsíční návštěvnost za sledovaných 10 let připadla na srpen 2019, kdy do Prahy zavítalo více než 800 tisíc turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních.

Pro turisty z Česka byla v období 2012–2019 Praha nejatraktivnější v posledním kvartále, nejsilnějším měsícem byl zpravidla listopad. Ve shodě se zahraničními návštěvníky si rezidenti pro cestu do Prahy řidčeji vybírali leden a únor, ale na rozdíl od cizinců neměli příliš v oblibě ani měsíce červenec a srpen. V atypických letech 2020–2021, kdy se Češi mnohem více zdržovali na domácím území, ovšem Prahu „vzali na milost“ i v letních měsících. V srpnu 2021 se ubytovalo v pražských hromadných ubytovacích zařízeních více než 149 tisíc návštěvníků z ostatních krajů České republiky, což je nejvyšší měsíční hodnota v desetileté historii. Rekordní ze strany rezidentů byla i celková návštěvnost Prahy od července až do října 2021.

Celková návštěvnost Prahy podle měsíců (tis.)

 

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch