Kanada zažila již několik migračních vln z Ukrajiny

Ačkoliv se může zdát, že Kanada nemá dlouhou tradici v přijímání migrantů z Ukrajiny, opak je pravdou. Stávající kanadsko-ukrajinské komunity budou hrát důležitou roli i v pomoci s usazováním nejnovější ukrajinské migrační vlny.

První Ukrajinci dorazili ve větším počtu do Kanady v roce 1891. Odhaduje se, že v letech 1891 až 1914 jich přijelo 150 tisíc. Většina přišedších v tomto období se usadila v Manitobě, Saskatchewanu a Albertě, kde mohli získat zemědělskou půdu, někteří se usadili ve městech po celé Kanadě a našli práci v průmyslu. Po první světové válce a zejména poté, co se Ukrajina stala součástí Sovětského svazu, byla Kanada cílem další ukrajinské migrační vlny. Většina uprchlíků z této druhé vlny rozšířila již zavedené ukrajinské komunity. Na konci druhé světové války dorazila do Kanady třetí vlna Ukrajinců a do roku 1952 se jich zde vylodilo přibližně 30 tisíc. Od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 do roku 2016, kdy se konalo zatím poslední kanadské sčítání lidu, z něhož jsou dostupné výsledky, přišlo do Kanady asi 112 tisíc ukrajinských imigrantů a dalších 14 tisíc jich dorazilo v letech 2017 až 2021. Od začátku letošního roku do poloviny května získalo trvalý pobyt 6 tisíc Ukrajinců, kteří se do Kanady dostali přes pozemní přechod či námořní přístav, a dále pak 22 tisíc těch, kteří využili ke vstupu do země některé z mezinárodních letišť. Při sčítání lidu v roce 2016 přibližně 1,36 milionu osob, tedy téměř 4 % kanadské populace, uvedlo, že jsou alespoň zčásti ukrajinského původu, přičemž pětina (20 %) z těchto 4 % deklarovalo Ukrajinu jako jediné místo svých etnických kořenů. Ještě jeden etnický původ kromě Ukrajiny uvedlo 29 % kanadských Ukrajinců a 51 % udalo dva nebo více jiných etnických původů. Mezi Ukrajinci, kteří se přihlásili k více etnickým kořenům, byla nejčastější kombinace s původem britským či polským, případně německým. Lidé uvádějící Ukrajinu jako svůj jediný etnický původ měli vyšší pravděpodobnost, že budou mít ukrajinštinu jako svůj mateřský jazyk (27 %) ve srovnání s těmi, kteří hlásili multietnický původ (2 %). Ale jen pouhá 2 % Kanaďanů-Ukrajinců mluvila doma nejčastěji ukrajinsky.

Nejvíce Kanaďanů hlásících se v určité míře k ukrajinskému původu žilo v roce 2016 v Ontariu (28 %), Albertě (27 %) nebo Britské Kolumbii (17 %). Kanaďané s ukrajinskou rodinnou historií mají mladší věkovou strukturu než kanadská populace jako celek. Z hlediska složení domácností je mezi nimi mírně nižší zastoupení vícegeneračních domácností, ale ve srovnání s celkovou populací je mezi nimi vyšší podíl párů s dětmi.

Ukrajinští Kanaďané mají v průměru vyšší úroveň vzdělání a míru zaměstnanosti než celková populace Kanady a častěji pracují na pozicích s vyššími nároky na profesní dovednosti (nejčastěji v odvětví těžba ropy a plynu). Kanadsko-ukrajinští muži mají střední příjem 47,9 tis. amerických dolarů ročně, což je o 7,5 tis. více než muži celkem bez ohledu na etnické kořeny. Podobně kanadsko-ukrajinské pracovnice mají střední příjem 31,9 tis. dolarů ve srovnání s 28,9 tis. dolarů v celkové ženské populaci.

Více si můžete přečíst zde.