ČSÚ a zpracování výsledků voleb

Zpracování volebních výsledků představuje pro ČSÚ velmi odpovědnou a náročnou činnost. Nová publikace shrnuje více než 30 let, po které úřad tuto činnost vykonává.

Celkem 16 kapitol s grafy, kartogramy a infografikami seznamuje čtenáře s procesem zjišťování a zpracování výsledků voleb, představuje volební výsledky v dlouhodobých časových řadách a přináší mnoho zajímavostí a souhrnných informací o volbách, které nebývají běžně publikovány.

Publikace plná zájímavostí

Víte, kdo je nejdéle sloužícím českým europoslancem? Kdy a kde bylo zvoleno první zastupitelstvo obce tvořené pouze ženami?

A kolik kandidátů získalo mandát díky přednostním hlasům? Odpovědi na tyto otázky poskytnou jednotlivé kapitoly nově vydané publikace. A nejen to. Dozvíte se také o zapojení krajských správ ČSÚ do organizace voleb či o spolupráci s dalšími volebními orgány.

Úvodní kapitoly se věnují obecným aspektům zpracování výsledků napříč všemi druhy voleb. Čtenáři zde mohou mimo jiné najít informace o faktorech ovlivňujících rychlost zpracování výsledků, o využití okrskového programu či o počtu volebních okrsků. Vyhledávaná budou jistě také data o volební účasti, o pravděpodobnosti zvolení ve volbách do obecních zastupitelstev nebo o průměrném věku kandidátů a zvolených zastupitelů.

Další část publikace se zaměřuje na jednotlivé druhy voleb. Čtenářům předkládá informace o úspěšnosti nezávislých kandidátů a politických stran při zisku mandátů v obecních zastupitelstvech, o počtu politických subjektů zvolených do krajských zastupitelstev, o výsledcích přednostního hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo o tom, kolik senátorů bylo zvoleno již v 1. kole. Kapitola věnovaná volbám do Evropského parlamentu poskytne odpověď na otázku, kolik europoslanců již hájilo české barvy, a v kapitole o volbě prezidenta republiky se čtenáři mohou o vítězném kandidátovi dozvědět například to, v kolika obcích republiky zvítězil.

V závěrečných kapitolách lze zjistit, ve kterém státě volí nejvíce krajanů pobývajících v zahraničí, v kolika obcích bylo většinově hlasováno proti vstupu do Evropské unie, jak pandemie covidu-19 ovlivnila zpracování voleb a co vše je možné najít na webu volby.cz.

Vedle tištěné podoby je publikace ČSÚ a zpracování výsledků voleb k dispozici také zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ zde.