Stane se v Německu vepřové vzácností?

Počet chovaných prasat je nejmenší od sjednocení Německa, jen za posledních za deset let snížil o 41 %.

V referenční den 3. května 2022 bylo v Německu podle předběžných výsledků chováno 22,3 milionu prasat. Německý statistický úřad také uvádí, že to byla nejmenší populace prasat od sjednocení Německa v roce 1990 – tehdy bylo chováno 30,8 milionu prasat. V porovnání s předchozím šetřením hospodářských zvířat ze začátku listopadu 2021 se stavy prasat snížily o 1,48 milionu, tj. o 6,2 %. Jednalo se o třetí výrazný pokles v řadě. Ve srovnání s příslušným počtem zaznamenaným 3. května 2021 se stavy prasat snížily o 2,42 milionu, tj. o 9,8 %.

Jednotlivé kategorie chovu prasat předkládají následující obrázek. K 3. květnu 2022 bylo v Německu chováno 10,3 milionu prasat na výkrm, což bylo o 6,7 % neboli o 735 800 kusů méně než o půl roku dříve. Výrazně se také snížil počet mladých prasat vážících méně než 50 kilogramů, a to o 10,1 % (423 000 kusů) na 3,8 milionu kusů. Počet chovných prasnic se oproti listopadu 2021 snížil o 6,2 % neboli 98 700 na 1,5 milionu kusů. Kromě počtu prasat jako takových klesal i počet chovů prasat. Ke 3. květnu 2022 zde bylo 17,90 tis. chovů prasat. To bylo o 5,2 % neboli o 1 tis. farem méně než v listopadu 2021. Procento německých populací prasat za posledních šest měsíců tak kleslo více než počet farem. Ve srovnání s předchozím rokem se počet chovů prasat snížil o 9,6 % (1 900 chovů).  Desetileté srovnání ukazuje jak klesající trendy počtu prasat tak i počtu farem, na nichž se prasata chovají. Stavy prasat se od roku 2012 snížily o 20,8 %, resp. 5,8 milionu kusů, přičemž počet farem se snížil dokonce o 41,0 % (12 400 farem). Vzhledem k tomu, že se počet chovů snížil více než počet chovaných prasat, průměrný počet prasat připadajících na jednu farmu se za posledních deset let zvýšil z 929 na 1 248 prasat na farmu.

Více si můžete přečíst zde.