Rekordní růst cen průmyslových výrobců v EU

Ceny výrobků a služeb užívaných průmyslovými výrobci stoupají stále rychlejším tempem již více než rok.

Zrychlující dynamika cen zasahuje všechny sektory domácí i globální ekonomiky. Kromě nejsledovanějšího indexu spotřebitelských cen se tedy prudce navyšují i další cenové ukazatele. Jedním z nich je index cen průmyslových výrobců, který zachycuje ceny výrobků a služeb užívaných průmyslovými výrobci. Důvodů pro navyšování rychlosti jeho růstu, jež je pozorovatelná v celé EU od začátku roku 2021, se sešlo hned několik a mnohdy se vzájemně posilovaly. Patřilo mezi ně narušení mezinárodních dopravních řetězců, pandemické zadrhnutí výroby, které nedokázalo uspokojit prudce rostoucí postpandemickou poptávku, a také zdražení energií, které je aktuálně největším globálním hybatelem cenového růstu.

Ceny energií hlavním tahounem

Akcelerace meziročního růstu cen průmyslových výrobců se nezastavila ani letos a aktuální geopolitická situace dodává další inflační stimul. Ceny průmyslových výrobců v EU se v březnu meziročně zvýšily o 36,5 %. V dostupné časové řadě není období, kdy by přírůstky indexu dosahovaly srovnatelných hodnot – v roce 2008, kdy cenový růst také výrazně posiloval, nepřekročily meziroční nárůsty 10 %. Tehdejší maximum z července 2008 bylo překonáno už loni v květnu.

Současný růst cen výrobců velmi silně ovlivňují ceny energií, které v březnu 2022 byly meziročně vyšší o 101,3 %. Ovlivnil to zejména mimořádně silný růst cen ropy a zemního plynu. To se promítá do cen jejich těžby i do související výroby koksu a rafinovaných ropných produktů. Rekordně rostou i ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu. Ceny ve zbytku průmyslu mimo energie se ale také prudce zvyšují – v březnu o 14,1 %.

S výjimkou Malty byly březnové meziroční přírůstky cen průmyslových výrobců v jednotlivých zemích nejméně dvouciferné. Nejvyšší přírůstek zaznamenaly Irsko (106,1 %), Rumunsko (67,6 %) a Dánsko (62,0 %). Naopak nejméně ceny vzrostly na již zmíněné Maltě (7,2 %), na Kypru (18,6 %) a v Lucembursku (18,9 %). Růst cen průmyslových výrobců v Česku dosáhl 24,7 %, což nás řadí pod průměr EU.

Meziroční  růst cen průmyslových výrobců v EU (%, březen 2022)

*) Údaj za Estonsko je z února 2022.

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.