Zhruba čtvrtině případů epilepsie lze předcházet

Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění mozku a postihuje lidi všech věkových skupin. Z více než 50 mil. lidí s touto chorobou jich téměř 80 % z nich žije v zemích s nízkými a středními příjmy.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je epilepsie každoročně diagnostikována u 5 milionů lidí. Zhruba 70 % epileptiků může být bez záchvatů, pokud jsou správně diagnostikováni a léčeni. Asi třem čtvrtinám pacientů se však v zemích s nízkými příjmy potřebné léčby nedostává. V některých zemích je tento podíl až 90% a v mnoha takových zemích dokonce ani zdravotničtí pracovníci nemají školení pro rozpoznávání, diagnostiku a léčbu epilepsie. Ve většině nízkopříjmových zemí pak nejsou ani léky proti záchvatům k dispozici.
Lidé s epilepsií a jejich rodiny často trpí různými formami diskriminace. V mnoha částech světa byla skutečná podstata epilepsie také dlouho narušována mýty, strachem a mylnými představami o příčinách této nemoci. Ačkoli se sociální dopady v jednotlivých zemích liší, stigma a diskriminace, které epilepsii celosvětově obklopují, je často obtížnější překonat než samotné záchvaty. Lidé žijící s epilepsií mohou být terčem předsudků. Stigma nemoci může lidi odradit od vyhledání léčby, aby se vyhnuli identifikaci s nemocí.

WHO odhaduje, že zhruba 25 % případů epilepsie lze předcházet. Nejefektivnějším způsobem prevence posttraumatické epilepsie je prevence poranění hlavy. Adekvátní perinatální péče může snížit počet nových případů epilepsie způsobených poraněním při porodu. Použití léků a jiných metod ke snížení tělesné teploty při horečnatých onemocnění u dětí může snížit pravděpodobnost febrilních křečí, které v některých případech mohou vést až k epileptickému záchvatu a následnému rozvoji nemoci. Prevence epilepsie spojené s cévní mozkovou příhodou je zaměřena na snížení kardiovaskulárních rizikových faktorů, např. opatření k prevenci nebo kontrole vysokého krevního tlaku, cukrovky a obezity a vyhýbání se tabáku a nadměrnému užívání alkoholu. Infekce centrálního nervového systému jsou běžnými příčinami epilepsie v tropických oblastech. Eliminace parazitů v těchto prostředích a poučení o tom, jak se vyhnout infekcím, tak mohou být účinnými způsoby, jak celosvětově snížit výskyt této nemoci.

Více se dočtete zde.