Třetina žen v Německu rodí císařským řezem

V roce 2020 byl průměrný věk prvorodiček v Německu 30,2 roku. Ještě o deset let dříve se ženy v Německu stávaly matkami poprvé v průměru ve 29,0 letech.

V průběhu uplynulých 10 let průměrný věk prvorodiček postupně stoupal. V roce 2020 se narodilo v Německu 360 tis. prvorozených dětí. Pouze necelé procento z nich (0,8 %) mělo matku mladší 18 let. Naopak bezmála 3 % prvorozených dětí přišlo na svět matkám ve věku 40 let a více. Nejvíce prvních dětí v Německu se v roce 2020 narodilo ženám ve věku 30–35 let (přes 130 tis. dětí).

Celkem se v roce 2020 v Německu narodilo 759 tis. dětí, což bylo o 0,5 % méně než o rok dříve. V Stále méně nemocnic nabízí plnou porodnickou péči. V roce 2020 poskytovalo tyto služby ještě 32,7 % z celkových 1 903 nemocnic, přitom v roce 1991 byl podíl nemocnic s porodnicemi ještě takřka poloviční (49,2 %). Tehdy bylo ale na území Německa také více nemocnic (2 411). Tento vývoj souvisí s tím, že klesá počet žen rodících v porodnici za asistence lékaře. Stále větší roli v životě rodiček hrají porodní asistentky a porodní ošetřovatelky. V roce 2020 poskytovalo v Německu své služby celkem 11 535 porodních asistentek, z nichž 88 % bylo v zaměstnaneckém poměru v nemocnicích. Roste i zájem o školní vzdělání pro profesi porodních asistentek nebo ošetřovatelek.

Počet sekcí v Německu roste

Téměř každý třetí porod (29,7 %) v Německu byl v roce 2020 ukončen císařským řezem (sekcí). Za posledních 30 let tak došlo prakticky ke zdvojnásobení tohoto tytu operativního zákroku. Ještě v roce 1991 končilo císařským řezem asi 15,3 % porodů. Kromě této invazivní metody se používají i další postupy, které jsou však spíše v menšině: porod s pomocí sacího zvonu (6,0 % porodů), porod za pomoci kleští (0,4 %).

Přitom panují v Německu velké regionální rozdíly: podíl císařských řezů byl v roce 2020 nejvyšší v Šlesvicku-Holštýnsku (33,3 %), poté následovalo Sasko-Anhaltsko s podílem 32,3 %. Naproti tomu Berlín (s 25,6 %) následovaný Saskem (26,6 %) měly nejnižší podíl sekcí,

Prvorodičky v EU

Také v dalších zemích Evropské Unie rodí ženy ve stále vyšším věku. Podle Eurostatu činil průměrný věk prvorodičky v EU 29,5 roku. V Itálii byly matky při porodu svého prvního dítěte v průměrném věku 31,4 roku, což je nejvyšší hodnota. Následovalo Španělsko (31,2 roku) a Lucembursko (31,0 roku). Naopak nejmladší prvorodičky byly v roce 2020 v Bulharsku (26,4 roku), v Rumunsku (27,1 roku) a na Slovensku (27,2 roku).

Česká republika vykazuje průměrný věk prvorodiček 28,5 roku a je tedy o jeden rok pod evropským průměrem. Tím se řadí k třetině zemí s nejmladšími matkami v rámci EU. Ještě v letech 2015–2017 byl průměrný věk žen při porodu prvního dítěte v ČR 28,2 roku.

Kde se rodí nejvíce miminek císařským řezem

Na mezinárodní scéně jsou k dispozici data za rok 2019. S velkým odstupem vede Turecko s 54 císařskými řezy na 100 porodů. Vysoký podíl je i v Polsku (39) a v Maďarsku (38). Naopak mnohem méně sekcí provedou lékaři v Izraeli (15), a také v Norsku a na Islandu (shodně po 16 sekcích na 100 porodů).

Více si můžete přečíst zde.