Data zachráněna

Velká voda v srpnu 2002 zaplavila také podstatnou část výpočetní techniky ČSÚ.

Nějak poškozeno vodním živlem bylo 90 % IT vybavení a 60 % bylo zaplaveno úplně. Přesto se podařilo zachránit drtivou většinu uložených dat a obnovit funkcionalitu výpočetního centra ČSÚ.

Jak uvádí pamětník tehdejších událostí Karel Karban, serverovna se nacházela v přízemí areálu na Invalidovně, takže došlo k jejímu kompletnímu zaplavení. Elektronika stála několik dní ve vodě a následně zůstala pokryta vrstvičkou jemného bláta. Pro záchranu dat bylo nutné zařízení omýt proudem čisté vody, vyjmout diskové jednotky, a vysušit je. Po vysušení se přikročilo ke stahování dat, které muselo proběhnout z každé diskové jednotky naráz, v jednom nepřerušeném cyklu. Pokud by se totiž poškozená disková jednotka zastavila, hrozilo vážné riziko, že už se ji nepodaří znovu uvést do chodu.

Na záchraně dat se podílelo několik desítek odborníků z externích firem i z ČSÚ, kteří pracovali mnoho hodin nad rámec pracovní doby a často i o víkendech.

„Vzájemná solidarita a snaha pomoci byla obrovská. Všichni dělali maximum pro to, aby se IT systémy úřadu mohly obnovit co nejdříve a nikdo nehleděl na čas nebo osobní pohodlí,“ vzpomíná Karel Karban.

Přestože část elektronických zařízení musela být kompletně vyměněna, mnoho součástí se pouze důkladně vyčistilo a opětovně využilo. Svému účelu tak zůstaly sloužit např. části elektroniky, které nebyly přímo zatopeny, ale i kovové skříně pro uložení serverů a další mechanické komponenty. Naproti tomu téměř všechny stolní počítače ze zatopených kanceláří musely být nahrazeny novými.

Plně zprovoznit výpočetní centrum ČSÚ v nových náhradních prostorách se podařilo 16. září, tedy pouhý měsíc po opadnutí povodně. Následně se rozeběhla intenzivní příprava na senátní a komunální volby, které se konaly 25. až 26. října a 1. až 2. listopadu. Jejich zpracování už proběhlo kompletně a bez problémů na obnoveném zařízení.

Serverovna v přízemí úřadu byla zaplavena až po strop.

Po opadnutí vody zůstala na zařízení vrstvička jemného bláta.

K vysoušení se využívaly všechny dostupné možnosti.

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.

Připraveno na základě článku Heleny Jíchové a Petry Kuncové uveřejněného v S&M č. 7-8/2011.