Jako Fénix z popela

Návštěvnost pražské zoo stoupla od povodní do covidu téměř trojnásobně.

Povodeň v roce 2002 je mementem, jehož symbolem se stala i Zoo Praha, dlouhodobě nejnavštěvovanější česká zoo a po Pražském hradě a lanovce na Petřín třetí nejnavštěvovanější turistický cíl Česka.

Po mírném růstu počtu návštěvníků Zoo Praha v 90. letech minulého století lze vysledovat v povodňovém roce 2002 zřetelný pokles návštěvnosti, a její výrazný nárůst v letech následujících. Kromě kolísání v letech 2006–2013 a prudkého úbytku v letech pandemie covid-19 se dá hovořit o dlouhodobém nárůstu návštěvníků. V povodňovém roce 2002, kdy byla zatopena téměř polovina areálu, jich přišlo do pražské zoo přes 527 tisíc. Došlo však ke ztrátě 134 zvířat z celkového počtu 1668, materiální škody pak přesáhly 230 mil. Kč. Hrdinou povodní se stal lachtan Gaston, který uplaval po Vltavě a Labi až do Drážďan, při převozu zpět však uhynul.

Nad hranicí milionu

Výrazný nárůst návštěvnosti se projevil o tři roky později, kdy byla v roce 2005 poprvé překročena hranice milionu návštěvníků, celkem jich bylo přes 1,2 milionu, tedy více než dvojnásobek povodňového roku. Zoo chovala rekordních 4 562 kusů zvířat, jejichž stavy pak zůstaly víceméně stabilní. Návštěvníky přilákal i nový pavilon Indonéská džungle, do té doby nejdražší stavba v českých zoo, který byl dokončen na podzim 2004, a gorilí samička Moja, narozená 13. prosince téhož roku. Jednalo se o první mládě gorily nížinné, které se v pražské zoo narodilo.

V roce 2011, kdy byly otevřeny památkově chráněné Gočárovy domky a narodila se mláďata tygrů sumaterských, byla poprvé překonána hranice 1,3 milionu návštěv ročně. O dva roky později přišla další povodeň, a ačkoli materiální škody byly znovu velké, nedošlo k rozsáhlejším ztrátám na životech zvířat. Návštěvnost ale byla o 19 % nižší než v roce 2011.

V roce 2016, kdy se narodila dvě slůňata, zaznamenala Zoo Praha do té doby nejvyšší počet návštěv – 1,4 milionu. Miliontého návštěvníka přivítala již 16. srpna, což je nejdříve v celé její historii. V roce následujícím přešel přes Česko orkán Herwart, který v zoo nezpůsobil vážnější škody, ale dva dny muselo být zavřeno. Nebýt toho, zřejmě by opět došlo k překonání rekordu v návštěvnosti. V roce 2018 se zoo mohla už potřetí v řadě pochlubit více než 1,4 milionu návštěvníků.

Historicky nejvyšší návštěvnosti bylo dosaženo v roce 2019, kdy byl otevřen Rákosův pavilon s kolekcí exotických ptáků. Do Zoo Praha dorazilo rekordních 1 456 526 osob, což je téměř třikrát tolik, co v povodňovém roce 2002.

Vývoj počtu návštěvníků ZOO Praha

S covidem znovu dolů

Po řadě přírodních katastrof zasáhla do fungování zoologické zahrady v roce 2020 pandemie koronaviru, což se projevilo i v návštěvnosti, která klesla ve srovnání s předchozím rokem o 42 % na 851,6 tisíce návštěvníků. To bylo o skoro 605 tisíc méně nežv roce 2019. Přitom již 27. února byl registrován stotisící návštěvník. Rapidní propad návštěvnosti byl způsoben především zavedením protiepidemických opatření, kvůli nimž byla zoo 114 dnů pro veřejnost uzavřená a v mnohé další dny roku byl provoz omezený.

Řadou restrikcí spojených s nemocí covid-19 byl nepříznivě poznamenán chod zoo i v roce 2021. Na návštěvnosti se začala citelně projevovat absence zahraničních turistů, přesto se loni vyšplhala k hranici milionu návštěvníků – dorazilo jich téměř 963 tisíc, tedy o 13 % více než v roce předchozím.

Zoo Praha pečuje o svou návštěvnost a publicitu různými prostředky. V roce 2020 byl založen You-Tube kanál Krátce ze zoo jako vlog s krátkými videi, která jsou rovněž k vidění na facebooku zoo. V listopadu téhož roku měl vlog Krátce ze zoo přes 9 tisíc odběratelů. Aktuálně mohou lidé zoo podporovat i finančně, například nákupem tzv. stravenek, jejichž pořízením přispějí na krmení pro zvířata, adopcí a sponzorstvím, SMS sponzorováním či příspěvkem na pomoc ohroženým druhům.

Přejme tedy pražské zoo mnoho spokojených zvířat i návštěvníků.

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch