Těsně za vrcholem

Počty dokončených bytů stagnují, rostou však náklady na jejich výstavbu.

Vývoj počtu dokončených bytů se za uplynulých 20 let pohyboval ve vlnách. První vrchol lze zaznamenat v roce 2007, poté došlo k sedmiletému poklesu a následnému odražení se ode dna v roce 2014. Druhého vrcholu bylo dosaženo v roce 2019. Následoval mírný pokles, a dva roky s výstavbou na téměř shodné úrovni. Stejnou dynamiku vykazoval i vývoj počtu dokončených bytů v bytových domech. U bytů v rodinných domech je ale situace odlišná, meziroční změny jsou mírnější a výkyvy nebývají tak prudké. I zde je ale možné ve dvacetiletém horizontu vysledovat dvě vlny. První měla „plochý“ vrchol mezi roky 2008 až 2010, minima bylo dosaženo v roce 2015, a druhý vrcholový úsek probíhal od roku 2018 do roku 2021.

O 169 bytů více

V roce 2021 bylo dokončeno 34 581 nových bytů, což je pouze o 169 více než v roce 2020. Na stejné úrovni jako v předešlém roce se pohybovala i celková obytná a užitková plocha. Zvýšily se ale investiční náklady na výstavbu a také se prodloužila doba výstavby. I přes 0,5% nárůst dokončených bytů vykázaly obě hlavní kategorie – byty v rodinných domech a byty v bytových domech – mírný pokles. O meziroční růst se zasloužily nové byty vzniklé v již dříve dokončených bytových budovách.

Počty dokončených bytů

Rodinné domy podobné, ale dražší

Téměř 55 % nových bytů vzniklo v rodinných domech. Jejich průměrná užitná plocha se oproti roku 2020 zvýšila jen nepatrně a obytná plocha zůstala stejná. Doba výstavby se prodloužila v průměru o 1,5 měsíce. Výrazný byl nárůst investičních nákladů vynaložených na jeden byt, meziročně vzrostly téměř o 9 %. Nejčastěji stavebníci volili rodinné domy se 4 a více pokoji, méně pokojových je jen 20 %. Při výstavbě byla nejčastěji použita zděná nosná konstrukce, kterou má více než 83 % těchto domů. Meziročně mírně poklesl podíl dřevostaveb, ale stále se pohybuje kolem 15 %. Vytápění nových rodinných domů je hlavně na elektřinu, využívá ho 40 % z nich. Čtvrtina všech rodinných domů bude topit zemním plynem a další čtvrtina bude k vytápění využívat tepelné čerpadlo. Bez připojení k zemnímu plynu zůstalo 74 % domů. Patrná je preference úspornějších domů, v nejoblíbenější energetické třídě B – velmi úsporná jich bylo téměř 70 % a dalších 9 % zvolilo třídu A – mimořádně úsporná. Jen méně než 24 % rodinných domů bylo dokončeno ve třídě C – úsporná.

Dokončené rodinné domy podle energetické náročnosti (%, 2021)

Bytové domy s méně byty

Přestože počet dokončených bytových domů vzrostl, bytů v nich bylo dokončeno méně. V průměru se tedy snížil počet bytů v jednom bytovém domě z 27 na 24. Nejvíce dokončených bytů bylo již tradičně dvoupokojových, více než tři pokoje nemá ani desetina z nich. Průměrná velikost bytů se meziročně téměř nezměnila, ale i v této kategorii vzrostly investiční náklady na výstavbu na jeden byt o 200 tis. Kč. Při výstavbě se nejvíce používala zděná nosná konstrukce. Na dálkové vytápění bude spoléhat pětina domů a 4 z 10 bytových domů nejsou připojeny na zemní plyn. Podíl úspornějších domů je v této kategorii ještě výraznější než u rodinných domů. Nejméně úspornou třídu C zvolilo jen 17 % domů.

Vestaveb a nástaveb přibylo

Oproti roku 2020 se dařilo výstavbě bytů ve stávajících rodinných i bytových domech. U přístaveb, nástaveb a vestaveb k rodinným domům byla situace obdobná jako u bytů v nových domech. Průměrná velikost bytu zůstala téměř stejná a investiční náklady vzrostly zhruba o 9 %. To u bytů ve stávající bytových domech došlo meziročně k navýšení jejich velikosti o 8 % a investiční náklady na výstavbu jednoho bytu vzrostly v průměru o 27 %, což odpovídá 400 tis. Kč.

Dokončené rodinné domy podle nosné konstukce (%, 2021)

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty