Jaký jazyk je nám vlastní

Obyvatelé Česka nejčastěji uvádějí jako svůj mateřský jazyk češtinu. Nejsou to však zdaleka všichni.

Ve Sčítání lidu, domů a bytů 2021 bylo možné v otázce na mateřský jazyk uvést jeden nebo dva jazyky. Přestože to byla povinná otázka, nevyplnili ji všichni obyvatelé: jeden jazyk uvedlo přes 9,5 milionu obyvatel, dalších téměř 260 tisíc uvedlo dva jazyky, avšak zbývajících skoro 760 tisíc obyvatel údaj vynechalo. V publikovaných výsledcích se rozlišuje počet obyvatel, kteří uvedli konkrétní mateřský jazyk samostatně, kteří ho uvedli v kombinaci s dalším mateřským jazykem a nakonec celkový počet těch, kteří daný mateřský jazyk uvedli, ať už samostatně nebo v kombinaci s jiným.

Jeden mateřský jazyk

Obyvatelé, kteří odpovídali zaškrtnutím nebo zápisem právě jednoho jazyka, nepřekvapivě uváděli nejčastěji český jazyk. Deklarovalo ho téměř 9 milionů z více než 9,5 milionu obyvatel uvádějících jeden jazyk, což odpovídá 94,7 % z této skupiny. Druhým nejčastějším byl slovenský jazyk, který zvolilo více než 150 tisíc obyvatel, tedy 1,6 %. Žádný další samostatně uvedený jazyk už nepřesáhl 1% podíl. Na třetím místě se nacházel ukrajinský jazyk s četností téměř 89 tisíc obyvatel, dále ruský, zaznamenaný téměř v 60 tisících případech, a vietnamský, jehož počet se blížil 44 tisícům. Znakový jazyk jako jediný mateřský jazyk deklarovalo skoro 1,5 tisíce osob. Počet obyvatel, kteří uvedli moravský jazyk, dosáhl více než 16 tisíc a počet obyvatel, kteří uvedli slezský jazyk, lehce překročil 700. Jazyky cizí (tedy vyjma českého, moravského a slezského) tvořily podíl 5,2 %.

Počet obyvatel podle vybraných mateřských jazyků

Dvojice mateřských jazyků

Stejně jako u jednoho uvedeného jazyka, byly český prvním a slovenský druhým nejčastěji voleným mateřským jazykem v kombinaci s jazykem dalším. Jedním ze dvou mateřských jazyků byla čeština pro skoro 218 tisíc obyvatel a slovenština pro téměř 75 tisíc a jejich podíly dosáhly 83,7 % a 28,7 %. Ruský jazyk jako jeden ze dvou mateřských jazyků dosáhl třetí příčky s počtem skoro 37 tisíc a podílem 14,2 %. Následoval ukrajinský jazyk s četností téměř 35 tisíc a podílem 13,4 %. Znakový jazyk byl mateřským jazykem spolu s dalším pro více než 3 tisíce obyvatel. Český, moravský nebo slezský byly jedním ze dvou mateřských jazyků pro více než 230 tisíc obyvatel. Některé mateřské jazyky byly vícekrát uvedeny v kombinaci s jiným jazykem než výhradně. Mezi ně se řadí například romský jazyk, který uvedlo jako jediný přes 4 tisíce obyvatel a v kombinaci s některým dalším jazykem téměř 24 tisíc obyvatel. Dalšími takovými jazyky jsou německý, anglický, znakový nebo slezský.

Nejčastěji uváděná kombinace dvou mateřských jazyků byla jednoznačně kombinace český jazyk a slovenský jazyk, vyplnilo ji téměř 69 tisíc obyvatel. S velkým odstupem se za ní umístila dvojice český a romský jazyk s méně než 22 tisíci obyvateli. Nejčetnější kombinací, která neobsahovala český jazyk, byla kombinace ruský a ukrajinský jazyk s počtem skoro 18 tisíc.

Nejčetnější kombinace dvou mateřských jazyků

Český mateřský jazyk v krajích

Ve skupině udávající pouze jeden mateřský jazyk převládala jednoznačně ve všech krajích čeština. Podíl obyvatel s češtinou jako jediným mateřským jazykem se pohyboval od 83,6 % v Karlovarském kraji do 94,9 % ve Středočeském kraji. Kromě ruského (2,9 %), ukrajinského (2,7 %) a slovenského (2,6 %) jazyka v hlavním městě Praze a slovenského jazyka v Moravskoslezském kraji (2,0 %) už žádný jiný cizí jazyk v žádném dalším kraji nedosáhl 2% nebo vyššího podílu.

U osob se dvěma mateřskými jazyky měla čeština nejnižší podíl (70,0 %) v hlavním městě Praze a nejvyšší (94,6 %) v Moravskoslezském kraji. Ve všech krajích, vyjma hlavního města Prahy, byla druhým nejčastěji udávaným mateřským jazykem v kombinaci s jiným jazykem slovenština, ve Zlínském kraji dokonce s podílem 36,7 %. V hlavním městě Praze to byl ruský jazyk s podílem 25,3 %.

Podíl obyvatel, kteří uvedli český mateřský jazky výhrandě nebo v kombinaci s jiným jazykem podle krajů (%)

Řazeno vzestupně podle podílu osob, které označily český jazyk za svůj jediný mateřský jazyk. Celek (100 %) je u jazyka výhradně počet osob, které v daném kraji uvedly jeden mateřský jazyk, u jazyka v kombinaci s jiným je to počet osob, které v daném kraji uvedly dva jazyky.

Výsledky sčítání

Výsledky sčítání 2021 zveřejňujeme  v podobě otevřených dat ve formátu CSV s technickými schématy ve formátu JSON. Datové sady jsou tvořené podle ukazatelů a různých typů členění, např. obyvatelstvo podle pohlaví, obyvatelstvo podle vzdělání a pohlaví, domy podle vlastníka a další. Najdete je zde.

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů