Většina ekonomik EU dále roste

Především investiční aktivita napomohla evropským ekonomikám k mezičtvrtletnímu růstu.

Propad evropských ekonomik v průběhu pandemie byl nejhlubším ekonomickým poklesem za posledních deset let. Zotavení nejprve komplikoval příchod nových vln nákazy, nyní je hlavním problémem narušení dodavatelských řetězců a prudký růst cen. I tak evropské ekonomiky v prvním čtvrtletí 2022 pokračovaly v růstu, a většina z nich reálně překonala úroveň hrubého domácího produktu z předkrizového prvního čtvrtletí 2019.

Meziroční růst HDP v EU v prvním čtvrtletí dosáhl celkově 5,6 % a meziročně byl HDP vyšší ve všech jednotlivých zemích. Přírůstku napomohla nízká srovnávací základna, především spotřeba byla na začátku roku 2021 negativně ovlivněna trvajícími restrikcemi. Aktuální situaci tak lépe vystihuje mezičtvrtletní dynamika HDP.

Oslabení spotřeby

Celkový mezičtvrtletní přírůstek HDP v EU v prvním kvartále 2022 dosáhl 0,7 %. K tomuto navýšení vydatně přispívala investiční aktivita, která mezičtvrtletně reálně rostla o 0,7 % a zvýšila se v naprosté většině ekonomik EU. Mírně pozitivně působila i zahraniční poptávka, protože se zčásti začala lepšit situace s narušenými dodavatelskými řetězci. Naopak, ve více než polovině zemí EU klesla oproti čtvrtému čtvrtletí 2021 spotřeba, která byla celkově za EU nižší o 0,5 %. To lze přičíst zhoršujícím se výhledům domácností, které v obavách z prudkého růstu cen přibrzdily své výdaje.

Hrubý domácí produkt mezičtvrtletně rostl ve 23 zemích EU. Největšího mezičtvrtletního přírůstku HDP v prvním čtvrtletí dosáhly Irsko (10,8 %), Rumunsko (5,2 %) a Lotyšsko (3,6 %). Mezičtvrtletní pokles naopak vykázaly ekonomiky Švédska (–0,8 %), Francie (–0,2 %) a Dánska (–0,1 %). Nizozemská ekonomika mezičtvrtletně stagnovala. Podprůměrným tempem rostly velké evropské ekonomiky – Itálie (0,1 %), Německo (0,2 %) nebo Španělsko (0,3 %), které podobně jako Česko silně závisejí na průmyslovém exportu. Právě slabší růst velkých ekonomik negativně ovlivnil celkový výsledek – 13 ekonomik EU totiž dosáhlo alespoň 1% přírůstku HDP.

Mezičtvrtletní vývoj hrubého domácího produktu v EU (%, 1. čtvrtletí 2022)

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.