Poměr pohlaví při narození se v Indii začíná normalizovat

Na celém světě je výběr pohlaví často připisován „preferenci syna“, kdy rodiny upřednostňují narození synů před dcerami z ekonomických, historických nebo náboženských důvodů.

Podle nově zveřejněných údajů z Národního průzkumu zdraví rodiny v Indii se umělý nepoměr v počtu narozených chlapců a dívek, který v Indii vznikl v 70. letech 20. století díky rozšíření prenatální diagnostiky pohlaví plodu, což vedlo k usnadnění selektivních potratů podle pohlaví, nyní normalizuje.

Mezi hlavními indickými náboženstvími došlo k největšímu poklesu preference synů u sikhů, u nichž v roce 2001 připadalo 130 chlapců na každých 100 narozených dívek. Nyní je tento poměr 110 chlapců na 100 narozených dívek. což je přibližně stejně jako u hinduistické většiny v zemi (109:100). Muslimové (106:100) a křesťané (103:100) mají poměr blíže přirozené rovnováze pohlaví mezí narozenými dětmi, která se celosvětově pohybuje okolo 104 narozených chlapců na 100 dívek.