Čím uhasit žízeň? Třeba minerálkou

Podle německého statistického úřadu bylo v roce 2021 v Německu vyrobeno zhruba 12,4 mld. litrů přírodní minerální vody. To odpovídá přibližně 34 mil. litrových lahví denně.

Produkce minerálních vod se ale v Německu v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 snížila o 6,3 %. Oproti rekordnímu roku 2018, kdy se vyrobilo celkem 14,4 mld. litrů minerální vody, došlo loni k poklesu o 13,9 %. Důvodem může být nejen skutečnost, že restaurace byly během pandemie covid-19 zavřené, ale také rostoucí zájem domácností o různé vodní filtry a výrobníky sody, které vodu z kohoutku sytí oxidem uhličitým.

Stejně jako ve všech letech od roku 2016, také v roce 2021 více než polovina vyrobené minerální vody patřila do kategorie neperlivá či jemně perlivá (58,9 % z celkového objemu). Oproti roku 2011 se tak neperlivých či jemně perlivých minerálek vyrobilo o 52,6 % více, tj. 7,3 mld. litrů. Na druhé straně výroba perlivé vody klesla za posledních deset let o více než čtvrtinu (–28,2 %) na 5,1 mld. litrů v roce 2021.

Do Německa bylo v roce 2021 dovezeno kolem 935,4 mil. litrů minerální vody, co představovalo meziroční úbytek 8,5 %. Většinou se jednalo o dovoz nesycených vod (87,9 %), přičemž dominovaly dovozy z Francie. Sycené minerálky pak pocházely především z Itálie.

Na straně vývozu naopak s podílem 63,1 % převažovala perlivá voda. Celkem bylo v roce 2021 vyvezeno kolem 323,1 mil. litrů minerálních vod, tj. o 5,0 % více než v roce 2020. Nejvýznamnějším odběratelem perlivé i neperlivé varianty bylo Nizozemsko (35,6 %, resp. 39,5 %).

Více se dočtete zde.

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.