Rozdíly v zaměstnanosti žen

Využívání zkrácených úvazků ženami pečujícími o dítě je častější v západní Evropě.

V roce 2021 měla v EU přibližně jedna čtvrtina ze 197 milionů domácností děti. Mezi těmito domácnostmi byly nejčastější (49 %) domácnosti s jedním dítětem, 39 % mělo dvě děti a 12 % tři nebo více dětí. Přibližně 13 % domácností s dětmi tvořili rodiče samoživitelé (6 mil. domácností), což představuje 3 % všech domácností.

Ve 24 členských státech EU byl podíl částečných úvazků mezi zaměstnanými ženami ve věku 25–54 let s dětmi vyšší než u žen bez dětí. Největší rozdíl vykázaly středoevropské a západoevropské členské země EU: Německo (34,0 procentních bodů), Rakousko (32,3 p. b.) a Nizozemsko (27,3 p. b.). Obecně menší rozdíly byly zaznamenány ve východních členských státech EU.

Domácnosti s dětmi (EU, 2021)

Rozdíly v zaměstnanosti na částečné úvazky u žen s dětmi a bez dětí (2021, p.b.)

Více si můžete přečíst na stránkách Eurostatu zde.

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.