Počty obyvatel a obydlených bytů ze Sčítání 2021 i za nejmenší územní jednotky

ČSÚ zveřejnil údaje ze Sčítání 2021 i za nižší územní úrovně, než je obec nebo městská část či obvod statutárních měst. Základní údaje o počtu obyvatel a počtu obydlených bytů jsou nyní k dispozici za části obcí, základní sídelní jednotky a jejich díly.

V celém Česku bylo k datu sčítání více než 6,2 tisíc obcí, které se dále člení na cca 15 tisíc částí obcí a více než 23,5 tisíc základních sídelních jednotek (ZSJ). Základní sídelní jednotky bývají vymezeny jako sídelní lokality nebo souvislé části území obce s určitým charakterem nebo převažující funkcí, a jsou proto značně různorodé. Mohou představovat menší sídla, vesnice, osady či samoty, v městské zástavbě pak jednotlivé čtvrti, urbanistické části, lokality s místními názvy nebo i území s jiným převažujícím využitím než je bydlení, např. průmyslové nebo rekreační areály. Počet obyvatel těchto jednotek proto může dosahovat několika stovek až tisíc, ale existují i základní sídelní jednotky bez jediného obyvatele.

Údaje za všechny územní jednotky jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ v nově vytvořené sekci Základní údaje SLDB 2021. Pro vybraný správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) jsou zde uvedeny základní údaje o počtu obyvatel a obydlených bytů za všechny obce, části obce, části obce – díly, ZSJ a ZSJ – díly na jeho území. Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou rovněž k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů