Za posledních dvanáct let se nákupní cena bytů a domů více než zdvojnásobila

Index cen bytových nemovitostí (HPI) vzrostl ve 2. čtvrtletí 2022 oproti stejnému období předchozího roku o zhruba 23 procent. Index cen (nákladů) nemovitostí obývaných vlastníky pak o zhruba 20 procent. Indexy cen bytových nemovitostí v Česku zažívají v posledních letech kontinuální růst.

Podrobné informace přináší nově vydaná publikace Indexy cen bytových nemovitostí – 2. čtvrtletí 2022. Publikace obsahuje informace o výši cenové hladiny dvou typů indexů souvisejících s bydlením.

Index cen bytových nemovitostí (HPI) ve 2. čtvrtletí 2022 vzrostl oproti předcházejícímu čtvrtletí o 3,9 %, oproti 2. čtvrtletí 2021 se ceny zvýšily o 23,1 %. Ve srovnání s rokem 2010 se ceny bytových nemovitostí v 2. čtvrtletí 2022 více než zdvojnásobily. Index cen (nákladů) nemovitostí obývaných vlastníky (OOH) se ve 2. čtvrtletí 2022 zvýšil o 4,6 % vůči minulému čtvrtletí a o 20,1 % oproti 2. čtvrtletí 2021.

Index cen bytových nemovitostí (House Price Index, HPI) měří vývoj cenové hladiny všech bytových nemovitostí kupovaných domácnostmi (tj. bytů a rodinných domů). Transakce mezi domácnostmi a cenami pozemků jsou v něm na rozdíl od indexu OOH zahrnuty.

Index nákladů nemovitostí obývaných vlastníky (Owner Occupied Housing Price Index, OOH či OOHPI) měří vývoj cenové hladiny nákladů domácností na pořízení, zkvalitnění a udržování vlastnické bytové nemovitosti. Transakce bytových nemovitostí mezi domácnostmi a ceny pozemků jsou z pokrytí indexu vyloučeny. Ve své modifikované měsíční verzi je používán jako součást indexu spotřebitelských cen (skupina ECOICOP 04.21 Imputované nájemné vlastníků – náklady vlastnického bydlení). Oba indexy se počítají dle jednotné harmonizované normy EU.

Podrobné informace přináší nově vydaná publikace Indexy cen bytových nemovitostí – 2. čtvrtletí 2022.