Ceny zboží rostou v celé EU

Rekordní růst spotřebitelských cen v EU je poháněn zejména zdražováním energií, paliv a zboží.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku i v celé Evropské unii dál posiluje. Ve většině zemí EU došlo podle dostupných údajů v červenci k dalšímu zrychlení, na které také ukazuje celkový přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) v Eurozóně (8,9 %). Za Eurozónu byla k dispozici červencová data, nikoli však za EU jako celek. Podle dostupných údajů se HICP v červnu v EU celkově meziročně zvýšil o 9,6 %. Největší přírůstek HICP v červenci hlásily Estonsko (22,7 %), Lotyšsko (21,0 %) a Litva (20,8 %). V červnu se hned za touto vedoucí trojicí na žebříčku umístilo Česko (16,6 %). Nejmírněji naopak rostly v červenci spotřebitelské ceny na Maltě (6,5 %), ve Francii (6,8 %) a ve Finsku (7,9 %). Finsko bylo jednou z výjimek, kde došlo k drobnému zpomalení meziročního tempa.

Je zjevné, že hlavní vliv na celkový růst spotřebitelských cen mají aktuálně energie. Prudce zdražují pohonné hmoty, elektřina i plyn. Samotným domácnostem se v červnu nejvíce meziročně zvýšily ceny energií v Estonsku (89,0 %), v Litvě (71,7 %) a v Belgii (64,6 %). Česko (40,0 %) se v tomto srovnání umístilo pod průměrem EU (45,2 %).

Prostřednictvím nákladů výrobců se ceny energií přenášejí také na spotřebitele, což je jeden z důvodů výrazného růstu cen zboží. Průměrný meziroční přírůstek cen zboží v EU v červnu dosáhl 13,0 %, nejvíce rostly ceny zboží v Pobaltí, hned za nimi se umístilo Česko (18,4 %).

Ceny služeb také rostou zvýšeným tempem, ve většině zemí EU ale jejich dynamika výrazně zaostávala za přírůstky cen zboží. Průměrný meziroční přírůstek cen služeb v EU byl v červnu 4,3 %. Existovaly ale výjimky, jednou z nich bylo i Česko, kde ceny služeb rostly v červnu nejvíce z celé EU (12,6 %). Silné přírůstky hlásily rovněž Litva (12,6 %), Polsko (12,5 %), Estonsko (11,1 %) a Slovensko (10,4 %). Ačkoli jsou služby také ovlivněny dražšími energiemi, hlavní nákladovou položku u nich tvoří mzdy. Výrazný růst cen služeb tak může být indikátorem domácích inflačních faktorů – tlaku na trhu práce a silné poptávky.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen v EU (červen a červenec 2022, %, meziročně)

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.