Regionální HDP na Filipínách

Filipínský statistický úřad připravil interaktivní nástroj, s jehož pomocí je možné propátrat taje regionálního hrubého domácího produktu jednotlivých ostrovů, případně jejich částí, z nichž se Filipínská republika skládá.

Všechny údaje lze zobrazit v běžných cenách, nebo ve stálých cenách roku 2018. Časová řada umožňuje srovnání jednotlivých let zpětně až do roku 2000. Další sada nástrojů dovoluje srovnání příspěvků jednotlivých odvětví národního hospodářství k HDP v daném regionu. Asi jediným úskalím pro uživatele tak zůstává komplikovaná geografie filipínského souostroví. Důležité je ovšem pamatovat na to, že regionální hrubý domácí produkt sice vypovídá o ekonomické výkonnosti na daném území, ale s životní úrovní obyvatelstva řady regionů má máloco společného.

Mapy si můžete zobrazit zde.