Konec papírových formulářů

Sledovali jsme proces likvidace listinných sčítacích formulářů po loňském sčítání.

Při posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 lidé vyplnili a odevzdali více než 800 tisíc papírových sčítacích formulářů. Data z nich do elektronické podoby převáděla Česká pošta na specializovaném pracovišti v Žatci. Všechny formuláře zde byly oskenovány a následně uloženy v zabezpečeném skladu. Po kontrole naskenovaných dat vydal Český statistický úřad, který údaje dále zpracovává, pokyn ke skartaci listinných formulářů. K ní došlo letos během několika týdnů v květnu a v červnu. Protože sčítací formuláře obsahovaly osobní údaje, musely být uloženy do speciálních přepravních kontejnerů, zabezpečených proti otevření neoprávněnou osobou. Celkem sčítací formuláře zaplnily 171 takových kontejnerů a dohromady vážily 32 359 kg. Po naplnění byly kontejnery nákladními automobily převezeny na skartační linku společnosti Reisswolf v Kralupech nad Vltavou. Tady putovaly vyplněné formuláře pod dohledem odpovědných osob do násypky drtiče, který je roztrhal na malé kousíčky. Formuláře byly skartovány dle normy DIN 66399 stupeň P3, podle níž může plocha částic vycházejících ze skartačního stroje dosahovat maximálně 320 mm2. Z takových kousků již není možné sestavit původní dokumenty a přečíst jejich přesný obsah. Papírová drť pak byla slisována do úhledných balíků a putovala k recyklaci. Žádný formulář tak nepřišel nazmar a žádný respondenty vyplněný a odevzdaný formulář není fyzicky k dispozici. Všechny údaje ze sčítání jsou nyní pouze v elektronické formě v databázích ČSÚ, kde jsou uložená data anonymizována, takže z nich nelze zjistit totožnost respondentů.