Sčítání boduje

Komunikační kampaň ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 získala 1. místo v soutěží Zlatý středník. Kampaň zvítězila v kategorii Veřejný sektor a politická komunikace.

Soutěž vyhlašuje oborové sdružení PR Klub sdružující profesionály v oblasti komunikace. Oceňovány jsou komunikační projekty a firemní média, které významně napomáhají k šíření dobrého jména značky, pozitivně ovlivňují veřejné mínění a zvyšují zájem veřejnosti o prezentovaná témata, služby či produkty. Projekt sčítání zaujal odbornou porotu zejména tím, že se podařilo přesvědčit 85% obyvatel k vyplnění sčítacích formulářů online a že sčítání zdárně proběhlo i přes ztížené podmínky způsobené pandemií covidu-19. Ve stejné soutěžní kategorii získala publikace ČSÚ Česko v číslech ocenění Top Rated. Tato brožura shrnuje zajímavé statistické informace o Česku a podává je formou snadno srozumitelnou pro širokou veřejnost.

Více i minulých ročnících se dozvíte zde.