Letní návštěvnost zvýšily hlavně kempy

Oživování turistického ruchu po pandemii covidu-19 se liší podle typu ubytovacího zařízení.

V zemích Evropské unie způsobila v roce 2020 pandemie covidu-19 v meziročním srovnání více než 50% pokles počtu příjezdů i nocí strávených v ubytovacích zařízeních. V roce následujícím sice došlo k oživení turistického ruchu a k nárůstu vykazovaných hodnot, úrovně před začátkem pandemie se však dosáhnout nepodařilo. Oproti roku 2019 byly v roce 2021 počty příjezdů nižší o 42 % a nocí strávených v ubytovacích zařízeních o 37 %. Kromě poklesů absolutních čísel se pandemie projevila také rozkolísáním obvyklého průběhu turistické sezony. Velmi výrazně se zvýšil podíl pobytů v červenci a zejména v srpnu, naproti tomu pokleslo procento pobytů realizovaných v jarních měsících. V závěru roku 2021 se průběh křivky vyjadřující časové rozložení turistických pobytů začal opět přibližovat hodnotám z roku 2019. Během měsíců července a srpna 2021 strávili turisté v ubytovacích zařízeních v zemích EU 782 milionů nocí. To je o 28 % více než v roce 2020, ale o 16 % méně než v roce 2019. Rozdělení podle typu ubytování ukazuje, že sezonní výkyvy u hotelů byly méně výrazné než v případě jiných turistických ubytování. Letní špička tak do značné míry souvisí s vyšší sezonností ubytování mimo hotely, zejména v kempech, které jsou mnohem více závislé na počasí, a v zimě často bývají zavřené. V červenci a srpnu 2021 se počet nocí strávených v kempech přiblížil až na 95 % k hodnotám z roku 2019, na druhé straně hotely, prázdninová a jiná krátkodobá ubytování se od období před pandemií vzdalovala více. Počet ubytování a nocí v nich strávených dosahoval jen 78 %, resp. 89 % úrovně z roku 2019.

Podrobnosti najdete na stránkách Eurostatu.