Devět z deseti obyvatel Česka má registrovaný pobyt ve stejné obci jako skutečné bydliště

ČSÚ zveřejnil údaje o místě a druhu registrovaného pobytu z výsledků Sčítání 2021. Základní údaje o počtu obyvatel s registrovaným pobytem jsou k dispozici až do úrovně nejmenších územních jednotek.

Při Sčítání 2021 bylo, stejně jako již při sčítání o deset let dříve, jako základní údaj o bydlišti zjišťováno místo obvyklého pobytu, tedy skutečné bydliště každé osoby. V rámci sčítání ČSÚ zjišťoval i data o místě a druhu registrovaného pobytu. Tyto údaje ovšem lidé na sčítacím formuláři nevyplňovali. Pro účely sčítání byly převzaty ze systémů Ministerstva vnitra, kde jsou evidovány údaje týkající se občanů ČR i cizinců s registrovaným pobytem v Česku.

Zdaleka nejčastějším druhem registrovaného pobytu je trvalý pobyt občana ČR, který mělo při Sčítání 2021 celých 95,0 % obyvatel. Dalších 2,5 % obyvatel Česka mělo trvalý pobyt cizince a 2,2 % dlouhodobý pobyt cizince.

Místo registrovaného pobytu nemusí být vždy totožné s místem obvyklého pobytu osoby, je to však nejčastější případ. Podíl obyvatel, kteří měli registrovaný pobyt v obci obvyklého pobytu, dosáhl 92,0 %. Další 3,3 % obyvatel mělo registrovaný pobyt v jiném kraji, než byl kraj jejich obvyklého pobytu. Zastoupení obyvatel, jejichž registrovaný pobyt byl v jiné obci okresu, dosáhlo 2,7 % a podíl obyvatel, jejichž registrovaný pobyt byl v jiném okrese kraje, činil 1,6 %.

Zveřejněné výsledky ve formě tabulek a kartogramů jsou do úrovně krajů uvedeny na webu www.scitani.cz. Údaje za všechny územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí, resp. obvodů jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ. Základní údaje o počtu obyvatel s registrovaným pobytem jsou zde k dispozici až do úrovně nejmenších územních jednotek (části obce, části obce – díly, ZSJ a ZSJ – díly). Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.

 

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů