V prvním covidovém roce klesl objem dobrovolnické práce v neziskových institucích

Počet neziskových institucí v Česku se v roce 2020 meziročně snížil o téměř dvě procenta. Stav jejich zaměstnanců zůstal na stejné úrovni, avšak množství hodin odpracovaných dobrovolníky kleslo kvůli zavedeným protiepidemickým opatřením o více než 21 procent.

Podíl neziskového sektoru na tvorbě HDP dosáhnul v roce 2020 hodnoty 1,91 %. Produkce se zvýšila na 163,0 miliardy korun, přičemž téměř 43 % této hodnoty vytvořily veřejné vysoké školy. Celkem 61,6 % produkce bylo poskytnuto bezplatně domácnostem a dalších 14,5 % za netržní ceny.

„V roce 2020 působilo v Česku přes 147 tisíc neziskových institucí, meziročně se jejich počet snížil o 1,9 %. Největší pokles jsme zaznamenali u spolků, kterých zaniklo přes dva tisíce,“ uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Počet zaměstnanců neziskových organizací v roce 2020 vyjádřený v přepočtených úvazcích dosáhnul 115 tisíc a oproti předchozímu roku se snížil o 0,06 %. Jejich podíl na celkové zaměstnanosti Česka činil 2,2 %. „Počet hodin odpracovaných dobrovolníky klesl v roce 2020 meziročně o 21,3 % na 45 milionů. Hodnota dobrovolnické práce dosáhla 8,3 miliardy korun, což meziročně představuje pokles o 17,7 %,“ upozorňuje Jitka Fořtová z oddělení netržní ekonomiky ČSÚ.

Satelitní účet neziskových institucí je doplněním a rozšířením národních účtů. Veškeré údaje za všechny neziskové instituce sjednocuje v jednom účtu a rozšiřuje statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické, avšak národní účty je nezachycují. Jde například o hodnotu práce dobrovolníků nebo rozdělení nákladů neziskových institucí dle účelu.

Více informací v Satelitním účtu neziskových institucí.