Kriminalita v Kanadě v jednom čísle

Pandemie covidu-19 měla vliv i na temné stránky života kanadské společnosti.

Celková úroveň kriminality v Kanadě měřená indexem závažnosti kriminality (CSI) se ve druhém roce pandemie prakticky nezměnila. Hodnota indexu mírně klesla ze 73,9 v roce 2020 na 73,7 o rok později, došlo však k výrazným posunům v povaze hlášených trestných činů. Poprvé od roku 2006 se meziroční změny v CSI násilných a nenásilných činů pohybovaly opačným směrem.

CSI násilných činů vzrostl v roce 2021 o 5 % a dosáhl úrovně vyšší než před začátkem pandemie. Nárůst násilných trestných činů ve srovnání s rokem 2020 byl mimo jiné způsoben vyšším počtem sexuálních útoků, obtěžování a ohrožování, a také vyšším počtem vražd. Počet trestných činů motivovaných z nenávisti se zvýšil o 27 % a většinu tohoto nárůstu představovaly činy z nenávisti vůči náboženství, sexuální orientaci, rase či etnickému původu.

Naproti tomu CSI nenásilných činů, který zahrnuje například majetkovou a drogovou kriminalitu, nadále klesal – v roce 2020 se snížil o 9 % a v roce 2021 o 3 %. Dva po sobě jdoucí poklesy následovaly po pěti letech nárůstu. Za snížením nenásilné kriminality v roce 2021 stojí z velké části menší počet vloupání a také krádeží se škodou do 5 tisíc kanadských dolarů.

CSI vyjadřuje množství a závažnost kriminálních činů hlášených kanadské policii, přičemž hodnota 100 odpovídá roku 2006. Samotné množství kriminálních činů v roce 2021 dosáhlo 5 375 incidentů na 100 000 obyvatel, což bylo o 1 % více než v roce 2020.

Více se dočtete zde.