Eurostat reaguje na digitální tranformaci společnosti

Evropská komise pracuje na návrhu revize právního rámce pro evropskou statistiku tak, aby statistika mohla lépe reagovat na nové informační potřeby a plnit očekávání uživatelů ve stále digitalizovanější společnosti.

Navrhované nařízení přizpůsobí právní rámec evropské datové strategii a modernizuje způsob tvorby statistik tím, že se zaměří na potenciál nových zdrojů údajů a na to, aby statistický systém lépe reagoval na stále se rozšiřující digitalizaci světa. K tomu je zapotřebí určit nové role ve vznikajících datových systémech a aktualizovat úkoly statistických úřadů. V této souvislosti Komise provádí veřejnou konzultaci, s cílem získat informace od zúčastněných stran a dotazuje se producentů dat, institucionálních uživatelů, podniků a dalších soukromých poskytovatelů dat, profesionálních uživatelů i široké veřejnosti, co by od statistiky a statistiků potřebovali.

Sběr dat končí o půlnoci 24. října 2022. Zapojit se můžete i vy! Zúčastněte se online průzkumu, který je k dispozici v kapitole Veřejná konzultace na níže uvedeném odkazu ve všech úředních jazycích EU. Podněty získané od respondentů a informace o tom, jak byly zohledněny, budou součástí v souhrnné zprávy. Obdržené připomínky i zpráva budou taktéž zveřejněny na internetových stránkách iniciativy.

Dotazník můžete vyplni zde (je nutné se registrovat).