Jak jsme na tom s plynem

Dovoz a spotřebu zemního plynu ovlivňuje počasí i ekonomická situace.

Čistý dovoz zemního plynu do České republiky dosáhl v roce 2021 celkové výše 8 719 mil. m3 a proti roku 2020 byl o 1 129 mil. m3 (14,9 %) vyšší. Ve srovnání s rokem 2019 šlo naopak o pokles o 814 mil. m3 (8,5 %). Přes území České republiky bylo v roce 2021 plynovody dopraveno do okolních zemí 36 933 mil. m3 plynu, což je v porovnání s rokem 2020 o 1 042 mil. m3 (2,9 %) více.
V první polovině letošního roku bylo dovezeno celkem 4 856 mil. m3 plynu, tedy o 474 mil. m3 (10,8 %) více než ve stejném období loni. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2019 poklesl letošní dovoz o 236 mil. m3.
Zatímco koncem roku 2019 bylo v zásobnících uskladněno 3 263 mil. m3 plynu, o rok později to bylo jen 2 226 mil. m3 a koncem roku 2021 už jen 1 690 mil. m3. Do konce prvního pololetí roku 2022 zásoby vzrostly na 2 315 mil. m3, což představuje zhruba jednu čtvrtinu spotřeby z roku 2021.

 Dovoz a spotřeba zemního plynu (mil. m3)

Nejvyšší spotřeba za desetiletí

Spotřeba zemního plynu se v roce 2021 ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 740 mil. m3 (8,5 %) a celkem dosáhla 9 434 mil. m3. To je vůbec nejvyšší spotřeba za posledních více než 10 let, což se projevilo i na nízkém stavu zásob plynu koncem roku 2021. Nárůst spotřeby zaznamenaly všechny kategorie odběratelů, v relativním vyjádření nejvíce domácnosti (o 273 mil. m3, tj. 12,2 %). Jejich podíl na celkové spotřebě se zvýšil z 25,8 % v roce 2020 na 26,7 % v roce následujícím. Druhou kategorií, u které se nejvíce navýšila spotřeba, byli maloodběratelé s nárůstem o 9,3 %. Jejich podíl na celkové spotřebě se proti roku 2020 ovšem zvýšil jen o několik desetin na 13,9 %. U velkoodběratelů a středních odběratelů vzrostla spotřeba o 371 mil. m3 (7,3 %), ale jejich podíl na celkové spotřebě se snížil z 58,8 % v roce 2020 na 58,1 % v roce 2021. Mezi hlavní důvody navýšení spotřeby v roce 2021 patřily nižší venkovní teploty než v roce 2020 a stoupající spotřeba plynu na výrobu elektřiny.

Začali jsme šetřit

V prvním pololetí 2022 se spotřeba plynu snížila o 19,7 % z 5 410 mil. m3 na 4 344 mil. m3, z toho nejvíce u velkoodběratelů a středních odběratelů (o 22,3 %, tj. 671 mil. m3). Spotřeba domácností klesla o 19,2 %, (293 mil. m3). Nižší spotřebované množství plynu bylo ovlivněno jednak vyššími venkovními teplotami ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, a také snahou omezit spotřebu z důvodu výrazného nárůstu ceny plynu. Zvýšení ceny bylo rovněž jednou z příčin poklesu spotřeby plynu na výrobu elektřiny.

Dovoz zemního plynu (mil. m3)

Vývoj spotřeby zemního plynu (mil. m3)

Vývoj spotřeby zemního plynu velkoodběratelů a středních odběratelů (mil. m3)

Článek si můžete přečíst v říjnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika