Pandemie si vyžádala rekordní vládní výdaje

Podíl vládních výdajů na HDP v zemích Evropské unie v roce 2020 prudce vzrostl.

Spolu s pravidelným letním zveřejněním výsledků ročních národních účtů vydal Eurostat i podrobný vhled do struktury vládních výdajů za rok 2020. Ten je zajímavý v souvislosti s příchodem pandemie covidu-19. Právě v roce 2020 se totiž vládní výdaje staly důležitým prvkem pro stabilizaci ekonomik, což se odrazilo i na jejich výši.

Podíl vládních výdajů na celkovém hrubém domácím produktu se v EU v roce 2020 zvýšil o 6,6 p. b. na 53,1 %. To je rekordní hodnota, která převýšila i období let 2009 až 2010, kdy se vládní výdaje zvyšovaly v souvislosti s globální recesí a finanční krizí. Podíl vládních výdajů na HDP měl přitom před rokem 2020 klesající tendenci. K nárůstu podílu nějakého ukazatele na HDP přispívá kromě jeho růstu samozřejmě i celkový ekonomický pokles, ke kterému v roce 2020 došlo. Vládní výdaje se ale skutečně absolutně zvýšily ve všech zemích EU. V celé Unii to bylo o 9,2 %.

Zatímco v roce 2019 se přes 50% úroveň dostaly jen Francie, Finsko a Belgie, v roce 2020 tvořily vládní výdaje více než polovinu HDP u 14 zemí. Nejvyšší podíl vládních výdajů na HDP měla v roce 2020 Francie (61,6 %), následovaná Řeckem (59,8 %) a Belgií (59,2 %). Nejnižší podíl mělo Irsko (27,4 %), které je v rámci EU specifickým příkladem. V roce 2011 zde podíl vládních výdajů na HDP ještě dosahoval 47,3 %, v poslední dekádě však v Irsku došlo k významnému přílivu kapitálu velkých softwarových společností, a hodnota hrubého domácího produktu se navýšila. Podíl vládních výdajů na HDP tak ve srovnání se zbytkem unie klesl. Druhý a třetí nejnižší podíl mají se znatelným odstupem Bulharsko (41,8 %) a Rumunsko (42,0 %). V obou zemích se v roce 2020 zvýšil.

I v Česku došlo k signifikantnímu nárůstu o 6,1 p. b. Dosažená úroveň 47,2 % nás řadila spíše pod průměr EU. Prudké zvýšení výdajů probíhalo zejména prostřednictvím plateb za sociální věci (nárůst z 19,3 % HDP v roce 2019 na 21,9 % v roce 2020), na ekonomické záležitosti (ze 4,4 % na 6,1 % HDP). Nepřekvapí ani růst výdajů na zdraví ze 7,0 % na 8 % HDP.

Podíl výdajů sektoru vládních institucí na HDP v zemích EU v roce 2020 (%)

Zdroj: Eurostat

Článek si můžete přečíst v říjnovém vydání časopisu Statistika&My.