Hlavní hráči na trhu s ropou

Největšími producenty ropy na světě jsou země OPEC, USA a Rusko.

V roce 2018 země OPEC (bez Konga a Libye, které neposkytují data do IEA) vyprodukovaly 1 515 mil. tun ropy. Hned za zeměmi OPEC jsou nejvýznamnějšími producenty ropy s objemem nad 100 mil. tun ročně USA (539 mil. tun), Rusko (522 mil. tun), Čína (188 mil. tun), Kanada (187 mil. tun) a Brazílie (131 mil. tun). Proti roku 2015 nejvíce navýšily produkci Kanada (o 29,4 %) a USA (o 16 %), produkce Ruska, Číny a Brazílie spíše stagnovala.

První příčku mezi zeměmi OPEC zaujímá Saúdská Arábie, která se na celkové produkci těchto zemí podílí jednou třetinou. Další v pořadí jsou Irák se 14,1 %, Írán s 12,4 %, Spojené Arabské Emiráty s 10,3 % a Kuvajt s 9,0 %.

Nejvýznamnější producenti ropy (mil. t)

* bez Libye a Konga

Čína produkuje, ale nevyváží

Přesto že je Čína čtvrtým největším producentem ropy na světě, je v současnosti také jejím nejvýznamnějším dovozcem. Tato země téměř žádnou ropu nevyváží a v roce 2021 jí spotřebovala více než 700 mil. tun.

Až do roku 2019 byla největším dovozcem ropy na světě Evropská unie (EU27), jejíž členské země importovaly v roce 2019 celkem 507 mil. tun. V letech 2020 a 2021 však došlo k poklesu dovozů na 440 mil. tun, respektive 446 mil. tun, zatímco Čína ve stejném období zvýšila dovozy na 542 mil. tun v r. 2020 a na 513 mil. tun v roce 2021. Proti roku 2015 jde o více než 50% nárůst.

Třetím nejvýznamnějším dovozcem ropy jsou USA, které v roce 2021 dovezly 302 mil. tun. Od roku 2015 až do roku 2017 se dovozy do USA ročně zvyšovaly, od roku 2018 začaly klesat a v roce 2021 došlo opět k nárůstu, proti roku 2020 o 3,7 %. Přesto ve srovnání s rokem 2015 byly dovozy ropy do USA v roce 2021 nižší o 16,7 %.

Země s největším dovozem ropy (mil. t)

Nejvýznamnější vývozci ropy (mil. t)

Vývoz ropy s výkyvy

Nejvýznamnějšími vývozci ropy jsou země OPEC, které v roce 2015 (bez Libye, Konga a Íránu) exportovaly celkem 1 080 mil. tun. V dalších letech vyvezený objem postupně klesal na 1 023 mil. tun v roce 2018 a na 690 mil. tun v roce 2021.

Po OPEC je druhým nejvýznamnějším vývozcem ropy Rusko, které svůj export od roku 2015, kdy činil 243 mil. tun, zvyšovalo až na 260 mil. tun v roce 2019. V letech 2020 a 2021 došlo k poklesu na 229 mil. tun a na 205 mil. tun. Proti roku 2015 tak byl v roce 2021 vývoz ropy z Ruska nižší o 15,5 %.

Dalšími vývozci s objemem nad 100 mil. tun ročně jsou Kanada (158 mil. tun v roce 2021) a USA (146,8 mil. tun v roce 2021).

V USA byl vývoz ropy dlouho v podstatě zakázán. Zákon, který platil 40 let, zrušil teprve v roce 2015 prezident Barack Obama. Od té doby proudí barely americké ropy na nové trhy, jako jsou Evropa a Čína. Proti roku 2015, kdy byl objem vývozu 22,6 mil. tun, se z USA v roce 2021 vyvezlo téměř 6,5krát více.

Nejvyšší světové zásoby ropy se nacházejí v zemích OPEC

Podle současných odhadů se 79,4 % prokázaných světových zásob ropy nachází v členských zemích OPEC. Z nich se 64,5 % nachází na Blízkém východě. Členské země OPEC v posledních letech své zásoby ropy významně navýšily, například přijetím osvědčených postupů v tomto odvětví, prováděním intenzivních průzkumů a zlepšením těžby. Výsledkem je, že prokázané zásoby ropy OPEC aktuálně dosahují 1 189,80 mld. barelů. Mimo země OPEC se nachází 308,18 mld. barelů.

Prokázané světové zásoby ropy v roce 2018 a podíl zemí OPEC (mld. barelů)

Současnými členy OPEC jsou: Alžírsko, Angola, Rovníková Guinea, Gabon, Írán, Irák, Kuvajt, Libye, Nigérie, Republika Kongo, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela. Bývalými členy OPEC jsou Ekvádor, Indonésie a Katar.

Pozn.: V rozboru o produkci ropy jsou použita data z roku 2018, která jsou nejúplnější z hlediska vykazování dat do databáze JODI OIL IEA.

Článek si můžete přečíst v říjnovém vydání časopisu Statistika&My.