Med ze zemí mimo EU je hlavně z Ukrajiny

V roce 2021 dovezly členské státy EU 173 400 tun přírodního medu ze zemí mimo EU.

Celková hodnota dovezeného medu činila 405,9 mil. eur. Opačným směrem, tedy ze států EU ven mimo hranice Unie, mířilo pouze 25 500 tun v hodnotě 146,6 mil. eur.

Infografika Eurostatu ukazuje, že ve srovnání s rokem 2016 se dovoz medu ze zemí mimo EU hmotnostně zvýšil o 7 %, zatímco vývoz z EU se snížil o 10 %. Německo si i v roce 2021 uchovalo pozici největšího dovozce medu do EU, když na něj připadla téměř třetina množství dovezeného ze zemí mimo EU. Dále následovaly Polsko, Belgie, Španělsko a Portugalsko.

Med zpoza hranic EU pocházel v roce 2021 hlavně z Ukrajiny (53 800 tun, neboli 31 % celkového dovozu medu mimo EU), následovala Čína (48 000 tun, 28 %) a s odstupem pak Mexiko, Argentina a Brazílie.

EU – vývoz a dovoz medu

Více se dočtete zde.