Novozélandská populace stárne a neroste

Pokračování tohoto trendu se očekává i v budoucnosti.

Počet obyvatel Nového Zélandu k 30. červnu 2022 dosáhl 5,12 milionu. Od 1. července 2021 se tak zvýšil pouze o 12,7 tisíce, tj. o 0,2 %. Jedná se o nejnižší roční tempo růstu od června 1986, kdy se velikost populace téměř nezměnila (0,0 %). Příčinou je kombinace čistého migračního úbytku, tedy vyššího počtu vystěhovalých než přistěhovalých, s nižším přirozeným přírůstkem, tedy rozdílem mezi počtem živě narozených a zemřelých. V roce končícím červnem 2022 byl počet živě narozených kolem 61 tisíc, tedy téměř stejný jako v předchozím období, zatímco počet zemřelých vzrostl meziročně o 10,1 % na 36,9 tisíce z 33,5 tisíce osob v roce končícím červnem 2021. To vedlo ke snížení přirozeného přírůstku na 24,1 tisíce osob. O rok dříve byl přirozený přírůstek 27,7 tisíce osob. Podle nedávno zveřejněné populační projekce na období 2022 až 2073 se předpokládá i nadále snižování rozdílu mezi počtem živě narozených a zemřelých, a v důsledku toho nebude počet obyvatel Nového Zélandu přirozenou měnou nikterak významně narůstat.

Více se dočtete zde.