Inflace přestává růst

Strmý nárůst indexu spotřebitelských cen v zemích OECD již dosáhl vrcholu.

Podle odhadů zveřejněných OECD se růst indexu spotřebitelských cen ve většině členských zemí v létě zastavil. Průměrná meziroční inflace dosahovala letos v červnu 10,2 % a v srpnu 10,3 %. V období mezi červencem a srpnem 2022 se v 16 z 38 zemí OECD celková inflace snížila, zejména díky pomalejšímu růstu cen energií. Dvouciferná inflace byla v srpnu zaznamenána v 15 zemích, úroveň 20 % přesahovaly Estonsko, Lotyšsko, Litva a Turecko.
Inflace cen energií v OECD klesla v srpnu 2022 meziročně na 30,2 %, z 35,3 % v červenci. Ke snížení došlo ve více než 60 % zemí OECD. Naproti tomu růst cen potravin a dalších součástí spotřebního koše dále pokračoval.
V zemích G7 měl index spotřebitelských cen v srpnu hodnotu 7,5%, pokles zaznamenaly Kanada, Francie, Spojené království a Spojené státy, nárůst pak Německo, Itálie a Japonsko.
Skupina G20 vykázala v srpnu meziroční index spotřebitelských cen ve výši 9,2 %, která se nezměnila již třetí měsíc v řadě. Mimo OECD meziroční inflace vzrostla v Argentině, Indii a Saúdské Arábii a snížila se v Brazílii, Číně, Indonésii a Jižní Africe.

Odhad roční inflace (%)

Kdo se bojí inflace

Letos v září agentura Ipsos v rámci šetření spotřebitelských nálad v 36 zemích vyzvala respondenty, aby vybrali tři témata, která je nejvíce znepokojují. Mezi těmito tématy se velmi často objevovala inflace, nejvyšší obavy z ní panují v Polsku, kde ji zvolilo 67% dotazovaných. Následovala Argentina s 65%, přičemž v obou zemích došlo k nárůstu o 3 procentní body proti předchozímu kvartálu. Třetí nejvyšší obavy z inflace panovaly v Česku (59%), zde ovšem údaj mezikvartálně poklesl o 5 procentních bodů. Nejvyšší nárůst o 11 procentních bodů zaznamenaly Velká Británie, Mexiko a Španělsko. K poklesu došlo kromě Česka ještě v Brazílii (–1 p. b.), Indii (–3 p. b.), Malajsii (–4 p. b.) a Číně (–6 p. b.).

Obavy z inflace (%)

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.