1. prosince si na celém světě připomínáme Světový den boje proti AIDS, který byl vyhlášen v roce 1988 Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Ten letošní se spojen s heslem  „Vyrovnat“. Heslo „Vyrovnat“ představuje podle WHO výzvu k uplatňování praktických opatření potřebných k řešení nerovností v přístupu k onemocnění a k nemocním mezi jednotlivými regiony a státy. Výzva je zaměřena na zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro léčbu, testování a prevenci HIV. Dále pak si klade za cíl pomocí úprav zákonů a politiky se vypořádat se stigmatem a vyloučením ze společnosti, kterému čelí lidé žijící s HIV. Neposlední řadě pak naplnění hesla „Vyrovnat“ má zajistit rovný přístup k nejlepším informacím a poznatkům o HIV.

Od začátku epidemie bylo virem HIV infikováno dle odhadů WHO 84,2 mil. lidí a asi 40,1 milionu osob na HIV zemřelo. Celosvětově žilo na konci roku 2021 38,4 mil. lidí s HIV. Odhaduje se, že 0,7 % dospělých ve věku 15–49 let na celém světě žije s HIV. Nejzávažněji zůstává postižen africký region WHO, kde téměř 1 z 25 dospělých (3,4 %) žije s HIV a obyvatelé afrického regionu tak představují  více než dvě třetiny lidí žijících s HIV na celém světě.

Česká republika zůstává zemí s nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci Evropy. V roce 2021 bylo v České republice na základě 1,58 mil. provedených vyšetření nově diagnostikováno 233 případů infekce HIV, z toho 131 u občanů ČR a 102 (43,8 %) cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem, dohromady o 17 méně, než v roce 2020, uvádí ve své zprávě Stání zdravotní ústav.

Ke konci roku 2021 bylo za celou dobu sledování v ČR registrováno celkem 4 074 HIV pozitivních případů, u 775 (19,0 %) z nich se rozvinulo onemocnění AIDS. Z nemocných s AIDS zemřelo 355 osob (45,8 %), dalších 185 osob s infekcí HIV zemřelo z jiné příčiny ve stádiu asymptomatickém či symptomatickém non-AIDS.

Hlavním zdrojem infekce HIV v ČR je stále sexuální přenos, zejména mezi muži majícími sex s muži. V roce 2021 bylo nově zachyceno 143 mužů majících sex s muži (z nichž 3 byli zároveň injekčními uživateli drog), tj. 61,4 % nových případů. Heterosexuální přenos infekce HIV byl zaznamenán u 67 osob (28,8 %) a přenos prostřednictvím injekčního užívání drog u 7 (3,0 %) případů. Nově zjištěných žen bylo 32 (13,7 %).