Hospodaření zemí EU se normalizuje

Hospodaření vládních institucí se ve druhém čtvrtletí 2022 v naprosté většině zemí EU zlepšovalo.

V posledních dvou letech se v zemích EU staly normou relativně hluboké deficity hospodaření vládních institucí. Vlády se potýkaly s neočekávanými krizemi, které se střídaly s dalšími problémy vyžadujícími zvýšené vládní výdaje. Postupné zlepšování ekonomické situace ale znamenalo zvýšení příjmů vládních rozpočtů a také snížený tlak na jejich výdajovou stranu. Aktuální vývoj geopolitické situace ovšem opět prohlubuje ekonomickou nejistotu i riziko hospodářského zpomalení.

V průměru za celou Evropskou unii dosáhl ve druhém čtvrtletí 2022 deficit hospodaření sektoru vládních institucí 1,5 % HDP (všechny údaje jsou bez sezonního očištění). To představuje výrazné zlepšení ve srovnání s úrovní loňského roku (snížení salda o 3,9 p. b.). Meziročně se relativní saldo zlepšilo v drtivé většině členských zemí, s výjimkou Lucemburska, Dánska a Bulharska. Podle sezonně očištěných dat se relativní schodek hospodaření vládních institucí v EU znatelně zlepšil i oproti prvnímu kvartálu 2022 (+0,5 p. b.). Po období velmi uvolněných rozpočtů se také většině zemí EU podařilo vrátit k úrovni schodků pod 3 % HDP. Nad touto hranicí se ve druhém čtvrtletí 2022 umístilo pět členských zemí, zatímco v loňském druhém čtvrtletí jich bylo 17.

Ve druhém čtvrtletí 2022 dosáhlo 14 zemí EU kladného salda hospodaření. To je samozřejmě výrazně lepší situace než ve stejném období let 2020 a 2021. V letech 2018 a 2019 ale dosáhlo přebytku hospodaření ve druhém kvartálu více zemí. V roce 2018 bylo takových 17 a v roce 2019 dokonce 20. Nejvyšší relativní přebytek mělo ve druhém kvartálu 2022 Švédsko (5,4 % HDP), dále Litva (4,8 % HDP) a Řecko (3,0 % HDP). Také v Česku dosáhlo hospodaření vládních institucí drobného přebytku v řádu stovek milionů korun. Nejhlubší relativní schodek hospodaření vykázaly Španělsko (–7,6 % HDP), Francie (–4,4 % HDP) a Kypr (–4,2 % HDP). Kromě nich se nad 3 % HDP dostal deficit hospodaření ve Slovinsku (–3,6 % HDP) a v Itálii (–3,1 % HDP).

Saldo hospodaření vládních institucí v zemích EU ve 2. čtvrtletí 2022 (podíl na HDP v %, sezónně neočištěno)

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.