Nebytovým budovám se daří

Nejvíce z 1 990 nově dokončených nebytových budov v roce 2021 bude sloužit k rekreaci. Investice ale tečou hlavně do budov pro průmysl a skladování.

V roce 2021 vykázaly stavební úřady 1 990 nově dokončených nebytových budov, což je oproti roku 2020 nárůst o 4,4 %. Stejně jako v předešlých letech se nejvíce budov, téměř polovina ze všech, dokončilo v kategorii Hotely a obdobné budovy. Velký podíl na tom mají drobné rodinné rekreační stavby, které do této kategorie také spadají. Nejméně budov bylo dokončeno v kategorii Administrativní budovy.

Jinak ale situace vypadá z pohledu vynaložených nákladů či velikosti budov. Celkově bylo v roce 2021 na výstavbu nebytových budov vynaloženo více než 33 mld. Kč, tedy o 1,6 % méně než v roce 2020. Celá třetina investic směřovala do budov pro průmysl a skladování, kdežto na hotely a obdobné budovy investoři vynaložili pouhou desetinu celkové sumy. Nejmenší investiční náklady si vyžádaly budovy pro dopravu a telekomunikace.

Obdobná je situace i u velikosti podlahové plochy. Z celkových 1,7 mil. m2 podlahové plochy zaujímají největší část budovy pro průmysl a skladování, na které připadlo 48% plochy. Nejmenší podlahovou plochu vykázaly stavby v kategorii Budovy pro dopravu a telekomunikace. Ke stejným výsledkům dospějeme i v případě obestavěného prostoru. Celkem měly nové nebytové budovy 12 mil. m 3 obestavěného prostoru, z nichž však více než 7 mil. m3 náleželo průmyslovým budovám a skladům. Nejméně obestavěného prostoru připadá dopravním budovám.

Počet dokončených nebytových budov

Průměr mění pořadí

Přesněji porovnat jednotlivé kategorie můžeme pomocí průměrných ukazatelů. Jedna průměrná nově dokončená nebytová budova v roce 2021 měla podlahovou plochu 857 m2 a na její výstavbu bylo vynaloženo 16,9 mil. Kč. V průměru největší a také vystavěné s největšími náklady byly budovy administrativní, na jednu vycházelo více než 3 500 m2 podlahové plochy a 96 mil. Kč investičních nákladů. Na opačném konci žebříčku se ocitly budovy pro dopravu a telekomunikace s průměrnou podlahovou plochou 160 m2 a hotely a obdobné budovy se 143 m2. Nejméně se investovalo do dopravních budov, jedna taková budova vyžadovala v průměru investice ve výši 2,1 mil. Kč.

Podíly jednotlivých kategorií dokončených nebytových budov (%)

Podíly investičných nákladů na výstavbu (%)

 

Výstavba podle krajů

Z územního hlediska se nebytové budovy již tradičně stavěly nejvíce v Jihomoravském kraji, kde jich bylo dokončeno 358. Nejméně nebytových budov se postavilo v Praze (53), kde ale byly nejdražší a prostorově největší. Průměrná nově dokončená budova v hlavním městě měla hodnotu investičních nákladů 143 mil. Kč, podlahovou plochu 3 800 m2 a obestavěný prostor 17,2 tis. m3.

V průměru nejlevnější budovy se dokončily v krajích Jihočeském a Karlovarském, kde průměrná investiční hodnota jedné budovy nepřesáhla 6,5 mil. Kč. V Karlovarském kraji byly dokončené budovy také v průměru nejmenší, podlahová plocha na budovu zde vycházela na 315 m 2 a obestavěný prostor na 1 673 m3 .

Výsledky roku 2021 vyznívají optimisticky. V tomto roce bylo dokončeno nejvíce nebytových budov za celé sledované období od roku 2006. A i když u investičních nákladů došlo k meziročnímu poklesu, rok 2021 patří stále k těm s nejvyšší hodnotou. Velikost podlahové plochy v dokončených nebytových budovách byla v roce 2021 téměř stejná jako o rok dříve, a i jejich hodnota patří k nejvyšším v novodobé historii.

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty