Bytová výstavba v detailu

V roce 2021 bylo na našem území postaveno téměř 35 tisíc bytů, z toho 19 tisíc v rodinných domech a 11 tisíc v bytových domech.

Bytová výstavba je sledována jako měsíční, čtvrtletní i roční statistika, která vychází z údajů o stavebních povoleních. V měsíční a čtvrtletní frekvenci jsou publikovány pouze základní informace o stavebních povoleních a o zahájené a dokončené výstavbě. Chceme-li detailnější informace, pak je potřeba vycházet z roční statistiky, ve které jsou aktuálně k dispozici data za rok 2021. Zaměříme se přitom na základní sledovanou statistickou jednotku, kterou je byt.

Náklady

V roce 2021 dosahovaly průměrné investiční náklady na jeden byt v Česku v rodinném domě 4,1 mil. Kč, v bytovém domě to bylo zhruba o 1,15 mil. Kč méně. Mezi kraji však existují relativně velké rozdíly. Nejlevnější byty v bytových domech se staví v Ústeckém kraji. Investiční náklady zde vycházejí v průměru na 1,8 mil. Kč. Jsou tedy v průměru o milion levnější než ve zbytku republiky. Byty v rodinných domech vycházejí nejlevněji v Karlovarském kraji, kde takový byt přijde na 3,6 mil. Kč. Není překvapení, že Praha drží prvenství v nejvyšších investičních nákladech na byt jak v bytovém domě (3,9 mil. Kč), tak také v rodinném domě (6,8 mil. Kč).

Parametry bytů dokončených v roce 2021

Velikost

Mezi další důležité odlišnosti patří velikost a dispozice bytu. Byty v bytovém domě mají průměrnou obytnou plochu 51 m2 a užitnou plochu 66 m2 a oproti bytům v rodinných domech jsou téměř poloviční. Tomu odpovídá i dispozice, která v bytových domech bývá nejčastěji 2+1 a v rodinných domech je v průměru o dvě místnosti větší. Pokud bychom dali do souvislosti velikost bytu a odpovídající investiční náklady, pak jeden metr čtvereční obytné plochy v rodinném domě vyjde průměrně na 45 tis. Kč, zatímco v bytovém domě na 58 tis. Kč. Investiční náklady v přepočtu na metry čtvereční tedy vycházejí levněji na byt v rodinném domě.

Energetická náročnost

Byty v rodinných a bytových domech se liší také mírou energetické náročnosti. V bytové statistice rozlišujeme tři třídy: A (mimořádně úsporná), B (velmi úsporná) a C (úsporná). Obecně lze říci, že byty v rodinných domech jsou v průměru méně energeticky úsporné, avšak z dlouhodobého hlediska u nich dochází k relativně rychlému snižování energetické náročnosti. Např. v roce 2010 u nově postavených bytů v rodinných domech převažovala s 65 % kategorie C. V současné době je s 68 % nejčastější kategorie B. V kategorii C bylo postaveno 24 % bytů v rodinných domech a 9 % splňuje nejpřísnější podmínky kategorie A. Mezi byty v bytových domech je dominantněji zastoupena třída B (81 %), a naopak méně třída A (4 %). Vzhledem k tomu, že od letošního roku jsou pravidla pro stavby přísnější a také rostou ceny energií, dá se v dalších letech očekávat nárůst výstavby mimořádně úsporných domů.

Stavební materiály

Poslední významnější rozdíl mezi byty v rodinném a bytovém domě je v materiálu nosné konstrukce. Z bytů dokončených v roce 2021 v bytových domech mělo zděnou nosnou konstrukci 55 %, panely a monolity využilo 36 % a jiné materiály nebo jejich kombinace 9 %. Dřevěnou nosnou konstrukci mělo jen několik bytových domů. Jedním z důvodů, proč se v této kategorii dřevostavby více neuplatňují, je zákonné omezení jejich výšky maximálně na čtyři poschodí.

V případě bytů v rodinných domech je převaha cihel a tvárnic výraznější, v roce 2021 u nich byla zděná nosní konstrukce zastoupena 83 %. Panely a jiné stavební materiály v této kategorii bytů nehrají významnější roli, byly využity jen ve 2 % případů. Naopak velký význam získává dřevo, které je se 14 % druhým nejvyužívanějším stavebním materiálem. V posledních letech přitom podíl dřevostaveb neustále roste. Zájem o tento typ konstrukcí se zvyšuje i ve veřejném sektoru, kde se ze dřeva staví například školy, školky a kanceláře. Vzhledem k dramatickému růstu cen stavebních materiálů, zejména těch na bázi jílu, je pravděpodobné, že dřevo bude využíváno ještě častěji.

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty