V zemích jihovýchodní Asie se k útlumu přeshraniční turistiky přidala ještě velmi striktní omezení domácího pohybu, kdy i cesta do sousední ulice byla v určitém období nemyslitelná.

Výkon domácího cestovního ruchu Malajsie v roce 2021 nadále klesal. Na straně příjezdů bylo u domácích návštěvníků zaznamenáno 66,0 milionu osob. To oproti roku 2020, který už byl také ovlivněn proticovidovými opatřeními, představovalo pokles o 49,9 %. Výdaje na domácí turistiku se snížily o 54,5% na pouhých 18,4 mld. ringitů, což bylo nejméně od roku 2008, kdy malajsijský statistický úřad začal sestavovat statistiky domácího cestovního ruchu.

Jak je zřejmé z 16 publikací zachycujících stav domácího cestovního ruchu ve všech státech malajsijské federace v roce 2021, pokles příjmů v sektoru cestovního ruchu se týkal všech členských států.

Mezi klíčové sledované údaje patří počet návštěvníků, celkové tržby, počet cest a průměrná délka pobytu. Publikace rovněž uvádějí statistiky vzorců cestování, jako jsou hlavní navštívené destinace, způsob dopravy a typ ubytování. Kromě toho zde čtenáři najdou i sociální a demografické profily domácích návštěvníků podle věkových skupin, etnika, úrovně vzdělání, příjmové třídy domácnosti a postavení přednosty domácnosti v zaměstnání.

Proč Malajsijci cestují po Malajsii

V roce 2021 zůstalo nejoblíbenějším důvodem domácích turistických cest nakupování. Uvedlo jej více než 36% domácích návštěvníků (v roce 2020 to bylo 42 %). Za příbuznými a přáteli se na cestu vydávalo 24% Malajsijců, kteří v loňském roce strávili alespoň jednu noc v hotelu či jiném hromadném ubytovacím zařízení. To bylo o 8 procentních bodů méně než v roce 2020 a o 18 procentních bodů méně než v předpandemickém roce 2019. Důvodem nebyla jen omezení způsobená zákazem cestování mimo oblast bydliště, tedy zejména do jiného státu, ale především obava o zdraví příbuzných, která se projevovala i v době, kdy už cestování bylo povoleno. Dovolená, trávení volného času či odpočinek byly v loňském roce důvodem pro cestování jen méně než 16 % obyvatel Malajsie, kteří se vydali na cesty mimo domov v rámci své domovské země. Zbytek cestujících Malajsijců opustil domov ze zdravotních důvodů nebo kvůli incentivám.

Za co na cestách utrácejí

Více než polovinu (50,3 %) z celkových výdajů domácích turistů na cesty mimo bydliště představovaly výdaje na nákupy. Na jídlo a nápoje připadlo 15,1%, na nákup pohonných hmot pak 11,1 %. Náklady na ubytování zaujaly až čtvrté místo s podílem 5,9 %.

Z pohledu domácího cestovního ruchu byl nejnavštěvovanějším státem Selangor, který přivítal 10,2 milionu návštěvníků, následovaný hlavním městem Kuala Lumpur (9,1 mil.). Obě destinace se nacházejí na pevninské části Malajsie. Třetí pozice patřila státu Sarawak na Borneu (6,5 mil. domácích návštěvníků). Naprostá většina (98,6 %) domácích návštěvníků volila cestu do cíle pozemní dopravou, bohužel není zřejmé, zdali vlastní, či hromadnou. Následovala letecká doprava (1,1 %) a vodní doprava (0,3 %).

Více se dočtete zde.