Po dlouhém růstu přicházejí výkyvy

Několikaletý nárůst orientační hodnoty povolených staveb se v roce 2020 zastavil, pak opět vystřelil vzhůru, ale loni přišlo další zpomalení.

Informace o počtu vydaných stavebních povolení na stavby a o jejich plánované finanční hodnotě získává ČSÚ v měsíčním intervalu od jednotlivých stavebních úřadů. Povolené stavby se rozdělují na novou výstavbu a na změny dokončených staveb. V obou těchto skupinách se sledují kategorie bytové budovy, nebytové budovy a inženýrské stavby.

Stavební povolení přibrzdil covid

V roce 2020 vydaly stavební úřady v Česku 85 988 stavebních povolení, a celková orientační hodnota povolených staveb dosáhla 389,8 mld. Kč. Meziročně se tak snížila o 5,9 %, a to zejména vlivem poklesu nové výstavby. Hodnota změn dokončených staveb zůstala téměř shodná s předchozím rokem. Pokles v roce 2020 ovlivnila také vyšší základna z roku 2019, kdy byly po voleny větší stavební akce zejména v oblasti infrastruktury. Nejvyšších hodnot od začátku sledování dosáhly v roce 2019 plánované investice pro bytové budovy.

Pokud bychom z porovnání v roce 2020 odstranili stavby nad 1 mld. Kč, dostali bychom meziroční pokles orientační hodnoty stavebních povolení o 4,5%. Hodnota se snížila ve všech čtvrtletích, nejvíce ve čtvrtém. Negativní vývoj byl ovlivněn mj. opatřeními proti šíření pandemie covidu-19, která omezila počty osob na pracovištích stavebních úřadů. I když bylo možné s úřady komunikovat elektronicky, proces získání stavebního povolení se zkomplikoval.

Největší část investic (35 %) mířila v roce 2020 do oblasti inženýrských staveb, na bytové budovy stavebníci plánovali vydat 33 % z celkové částky a na nebytové budovy 32%. Situace se však lišila v jednotlivých krajích, ve Středočeském kraji zaujímaly největší podíl nově stavěné bytové budovy, v Jihomoravském kraji nově stavěné nebytové budovy a v Praze inženýrské stavby.

Orientační hodnota stavebních povolení v ČR a meziroční index (mld. Kč, %)

Nárůst díky nové výstavbě

V roce 2021 bylo vydáno 90 962 stavebních povolení v celkové orientační hodnotě 521,4 mld. Kč. Jedná se o nejvyšší hodnotu od roku 1999, překonán byl i předchozí vrchol z roku 2019, kdy hodnota povolených staveb dosáhla 414,3 mld. Kč. Meziročně došlo k nárůstu o více než třetinu (o 33,8 %).

K růstu plánovaných investic v roce 2021 zásadně přispěla nová výstavba (+52,6 %). Hodnota nových inženýrských staveb se navýšila o 89,2%, hodnota bytových budov vzrostla o 41,9 % a nebytových budov o 27,6%. Plánované investice na změny dokončených staveb se zvýšily o 4,2 %, v případě inženýrských staveb však klesly.

Při nezapočítání staveb nad 1 mld. Kč vychází meziroční růst orientační hodnoty stavebních povolení o 19,7 %. V roce 2021 bylo povoleno o třetinu více staveb nad 1 mld. Kč než v roce předchozím, a nárůst hodnoty těchto staveb přesáhl 50 %. Tři čtvrtiny hodnoty velkých staveb nad 1 mld. Kč směřovaly na inženýrské stavby.

Podle kategorií výstavby šlo v roce 2021 nejvíce investic do oblasti inženýrských staveb (38 %). Na bytové budovy bylo určeno 33 % a na nebytové budovy 29 %.

Největší podíl na celku zaujímala nová výstavba, jejíž hodnota byla více než dvojnásobná oproti změnám dokončených staveb.

Orientační hodnota stavebních povolení podle kategorie staveb

Propad velké investiční výstavby

Stavební úřady v lednu až říjnu 2022 vydaly 72 372 stavebních povolení. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 421,1 mld. Kč a meziročně se téměř nezměnila, klesla pouze o 0,2 %. K poklesu přispěly plánované investice na novou výstavbu, v nichž propadla hodnota inženýrských staveb o více než čtvrtinu. Orientační hodnota změn dokončených staveb téměř ve všech kategoriích rostla, snížila se pouze u nebytových budov.

Při nezapočítání staveb nad 1 mld. Kč by meziroční růst orientační hodnoty stavebních povolení dosáhl 12,4 %.

Největší podíl na celku má hodnota nové výstavby, která je dvojnásobná ve srovnání se změnami dokončených staveb. V oblasti nové výstavby zaujímají nejvyšší podíl bytové budovy, u změn jsou to budovy nebytové.

Podle kategorií výstavby šlo v lednu až říjnu 2022 nejvíce investic na bytové budovy (37 %). Následovaly nebytové budovy (32 %) a inženýrské stavby (31 %). Meziroční pokles orientační hodnoty povolených staveb v roce 2022 nastal až ve 3. čtvrtletí, kdy výrazně spadla hodnota povolených inženýrských staveb. Důvodem bylo zejména vydání stavebního povolení na výstavbu metra trasy D v červenci 2021, které způsobilo více než trojnásobný nárůst hodnoty oproti roku 2020. Ve stejném období ale získaly povolení i další velké stavební projekty, čímž se značně navýšila základna pro výpočet indexu v roce 2022, a propad zasáhl všechny kategorie výstavby.

Podíl jednotlivých druhů staveb na celkové orientační hodnotě povolených staveb (%)

Bytové budovy se dostávají do popředí

Z dlouhodobého hlediska je více povolených investic určeno na budovy (bytové a nebytové) než na inženýrské stavby (dopravní a ostatní stavby). Větší podíl na celku mívá také nová výstavba oproti změnám dokončených staveb. Od roku 1999 směřovalo řadu let více plánovaných investic na nebytové budovy než na bytové, ale v letech 2014 a 2015 a mezi lety 2019 a 2021 se pořadí otočilo. Nově nastoupený trend pokračoval i v prvních třech čtvrtletích roku 2022.

Orientační hodnota stavebních povolení v lednu až říjnu 2022 podle krajů (mil. Kč)

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty