Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) již třetím rokem připravuje podcasty, v nichž nechává nahlédnout pod pokličku práce statistiků.

OECD dosud zveřejnila 22 podcastů. Kromě jednoho, který je francouzsky, jsou všechny v angličtině. Cílem je vzdělávat veřejnost v tom, jak pracovat se statistickými informacemi, jak je vyhodnocovat a jak si ověřovat jejich správnost a důvěryhodnost v době, kdy jsme informacemi doslova zahlceni. Jednotlivé podcasty seznamují posluchače s významem a tvorbou oficiálních statistik, s využitím statistických dat při řešení aktuálních problémů v oblasti zdraví, klimatu či ekonomice nebo s tím, jak se díky novým technologiím proměnil svět statistiky a jaké digitální nástroje používají profesionální statistici ke zlepšení kvality, včasnosti a důvěryhodnosti údajů, které poskytují a na nichž jsme všichni více či méně závislí.

Více zde.