V roce 2021 dosáhl vývoz šumivého vína ze zemí EU do zemí mimo EU 636 mil. litrů, což představovalo nárůst o 29 % ve srovnání se 494 miliony litrů vyvezených v roce 2020.

Tento nárůst přichází po prvním roce pandemie, která výrazně utlumila obchod s vínem, protože mnoho barů a restaurací bylo v průběhu roku zcela nebo částečně uzavřeno, což vedlo k 6% poklesu v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019.

Objem vývozu zaznamenaný v roce 2021 byl také nad objemem množství vyvezeného šumivého vína zaznamenaného v roce 2019, přičemž Eurostat uvádí oproti roku 2019 nárůst dokonce 21 % (z 528 mil. litrů). Mezi lety 2017 a 2021 vývoz rostl průměrným ročním tempem 7 %.

V roce 2021 byly třemi největšími kategoriemi ve vývozu šumivého vína mimo EU prosecco (43 %, 273 milionů litrů), šampaňské (15 %, 94 milionů litrů) a španělské šumivé víno cava (10 %, 65 milionů litrů).

Dvěma hlavními vývozními destinacemi pro šumivé víno z EU byly Spojené státy americké (31 % celkového vývozu šumivého vína mimo EU), kam zamířilo 198 mil. litrů a Spojené království (28 %, 177 mil. litrů).

Mezitím členské státy EU dovezly 5,8 mil. litrů šumivého vína ze zemí mimo EU, což odpovídalo pouze 1 % množství, které bylo vyvezeno.

Více zde.