Rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou mužů a žen v roce 2021 činil 7 tisíc korun v prospěch mužů. Hodnoty u naděje dožití jak žen, tak mužů vlivem pandemie koronaviru klesly na úroveň roku 2010. Ženy tvořily jen desetinu z celkového počtu osob, které přišly o řidičské oprávnění.

Průměrné i mediánové hrubé měsíční mzdy vykazovaly růstový trend i v roce 2021 s tím, že mzdy mužů byly vyšší. Průměrná hrubá měsíční mzda žen činila v roce 2021 zhruba 37 tisíc korun. V případě mužů byla zhruba o 7 tisíc korun vyšší. U žen ale rostla od roku 2015 rychleji, a to o 54 % (oproti 47 % nárůstu u mužů).

Rok 2020 byl prvním rokem, kdy došlo k přerušení plynulého trendu zvyšování naděje dožití jak u žen, tak mužů. V roce 2019 představovala naděje dožití při narození u žen v průměru 82,1 let, v případě mužů se jednalo o 76, 3 let. V roce 2021 poklesla tato hodnota na 80,5 roků u žen a na 74,1 let u mužů (tedy cca na hodnoty z roku 2010). Takto nepříznivě se do vývoje naděje dožití promítla zejména epidemie onemocnění covid-19, která postihovala především starší věkové kategorie občanů Česka.

Ročenka obsahuje mnoho dalších zajímavých statistik v členění podle pohlaví. Například v kapitole Doprava je možné zjistit, že k 5. 11. 2021 přišlo o řidičský průkaz téměř 40 000 osob, z toho necelé 4 tisíce žen. Zároveň si je ale třeba uvědomit, že muži řídí častěji než ženy, a častěji porušují pravidla silničního provozu.

Letošní vydání publikaceZaostřeno na ženy a muže  je již třiadvacáté v pořadí. Přináší aktualizované statistické informace získané ze statistických šetření v časové řadě, která zpravidla končí rokem 2021. Stejně jako v minulém ročníku zde naleznete ve všech kapitolách vybrané tabulky mezinárodního srovnání. Nově byly přepracovány kapitoly Zdraví a Doprava.