Jabloně představují v Německu zdaleka největší skupinou ovocných stromů vysázených v sadech. Německý statistický úřad (Destatis) na základě konečných výsledků sklizně uvádí, že v roce 2022 bylo sklizeno přibližně 1,1 milionu tun jablek.

To ve srovnání s přechozím rokem představovalo nárůst o zhruba 66 tis. tun, neboli 6,6 %. Přitom plocha využívaná k pěstování jablek klesla ve stejném období zhruba o 520 hektarů, tedy o 1,5 %. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem let 2012 až 2021 byla úroda jablek v roce 2022 zhruba o 100 tis. tun, neboli o 10,3 %, vyšší. Po zvláště dobrých úrodách v letech 2014 a 2018, každý s více než 1,1 mil. tun, tak úrodě z roku 2022 patřilo pomyslné třetí místo mezi největšími úrodami jablek za posledních deset let. Hlavním důvodem byl dobrý vývoj plodů na jaře a v důsledku dobrých povětrnostních podmínek nízký výskyt chorob a škůdců.

Pro domácí sklizeň jablek mají zvláštní význam dva největší německé oblasti pěstování jablek: Altes Land (Dolní Sasko a Hamburk) a Bodamské jezero (Bádensko-Württembersko). Nejvíce jablek bylo v roce 2022 sklizeno v Bádensku-Württembersku s 374 400 tunami, následuje Dolní Sasko s 313 700 tunami. Objem sklizně v Bádensku-Württembersku byl o 16,7 % a v Dolním Sasku 15,2 % nad dlouhodobým průměrem let 2012 až 2021. Samotné tyto dvě spolkové země vyprodukovaly v roce 2022 přibližně dvě třetiny (64,2 %) v Německá sklizených jablek.

Z celé sklizně jablek bylo 765 800 tun (71,5 %) nabídnuto k prodeji jako stolní ovoce, 283 800 tun, tedy více než čtvrtina sklizně (26,5 %) byla využita jako zpracovatelské nebo průmyslové ovoce, například pro výrobu ovocné šťávy, zavařenin nebo jablečného vína. Zbývajících 21 400 tun nebylo uvedeno na trh především v důsledku ztrát při uskladnění a zpracování.

Více zde.